Saab Ericsson Space vinner kontrakt värt 16 miljoner Euros

Saab Ericsson Space har utsetts till huvudleverantör av datorutrustning
till två nya stora vetenskapliga satelliter, Herschel och Planck, som är
beställda av European Space Agency (ESA). Ordervärdet uppgår till ca 16
miljoner Euros.

Det dubbla satellitprojektet, Herschel/Planck, är det största
vetenskapliga rymduppdraget som man någonsin har åtagit sig i Europa. I
detta ambitiösa projekt räknar ESA med att uppnå stora besparingar genom
att ha gemensam utveckling av central hårdvara för de båda
rymdfarkosterna och en delad uppskjutning på en Ariane 5 bärraket i
februari 2007. Huvudansvarig för kontraktet är Alcatel Space i Cannes,
Frankrike. Huvudansvarig för servicemodulen, i vilken utrustningen från
Saab Ericsson Space installeras, är Alenia Spazio i Turin, Italien.

Syftet med satelliten Herschel är att med hjälp av infraröd astronomi ta
reda på hur stjärnor och galaxer föds. Herschel-satelliten är ca 7 meter
hög och 4,3 meter bred med en massa på ca 3 ton. Den kommer att utrustas
med tre vetenskapliga instrument och ett teleskop med en diameter på 3,5
meter, som därmed blir det hittills största teleskopet i rymden.

Syftet med satelliten Planck är att försöka svara på frågorna om hur
universum bildades, dess storlek och ålder. Information om detta får man
genom att studera den strålning som uppkom vid den stora explosionen,
"Big Bang", för
15 000 miljoner år sedan. Planck kommer att ha två huvudinstrument och
en teleskopmottagare för mikrovågor med frekvenser från 25 till 1000
GigaHertz (GHz). Teleskopet har till sin hjälp en 1,5 meter
reflektorantenn med ytterst hög ytnoggrannhet. Planck-satelliten är 4
meter hög och 4,2 meter bred med en massa på ca 1,5 ton.

Satelliterna kommer att separeras efter uppskjutningen och fungera var
för sig i separata omloppsbanor runt Lagrange-punkten L2, belägen 1,5
miljoner kilometer från jorden.

Saab Ericsson Space blir en av huvudleverantörerna i detta
samarbetsprojekt, enligt det nyligen undertecknade kontraktet med Alenia
Spazio, Turin. Saab Ericsson Space kommer att konstruera och tillverka
datorutrustning vars uppgift är hålla ordning på satellitens status och
via telekommandon kontrollera satelliten. Även satellitens position och
orientering i omloppsbanan kontrolleras via datorutrustning från Saab
Ericsson Space.

Datorsystemen, som har hög tillförlitlighet, kommer att utvecklas kring
de europeiska ERC-32 processorerna, som arbetar med en klockfrekvens på
20 MHz. Utrustningen representerar det senaste inom rymdteknik och
innehåller flera integrerade kretsar (Application Specific Integrated
Cirquits, ASICs) för att minska vikten, volymen och energiförbrukningen
för utrustningen. Programvaran i systemen kommer att utvecklas
tillsammans med kunden, där Saab Ericsson Space fokuserar på
programvaran till operativsystemet och de delar som kontrollerar
företagets hårdvara.

Utvecklingen beräknas pågå i tre års tid och resultera i flygande
hårdvara som levereras i mitten av 2004. Samtidigt tillverkas extra
enheter för användning till ett framtida ännu ej definierat
satellitprojekt.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt
termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och
bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i
Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace,
och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 680
anställda.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Iréne Svensson, Informationschef Tfn: 031-735 44 63,
0705-35 08 18
Fax: 031-735 40 45

www.space.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/16/20020416BIT00650/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=169965

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF