Utdrag ur anförande av VD Bengt Halse, vid Saabs ordinarie bolagsstämma i Linköping 8 april 2002

Utdrag ur anförande av VD Bengt Halse, vid Saabs ordinarie bolagsstämma
i Linköping 8 april 2002

Försvarsmarknaden växer
- Det pågår en ominriktning av västvärldens försvarsmakter mot ett
alltmer högteknologiskt försvar. Investeringarna i avancerade
försvarsmateriel växer, sade VD Bengt Halse vid Saabs bolagsstämma i
Linköping idag.

Skälen till att försvarsmarknaden växer är enligt Bengt Halse det
ackumulerade investeringsbehov som uppstått i flertalet länder som ett
resultat av de senaste årens budgetbesparingar samt det ökade
deltagandet i internationella fredsbevarande operationer vilka driver
nya investeringar för ökad förmåga att kunna uppträda tillsammans med
förband från andra försvarsmakter.

- Vi är strategiskt mycket bra placerade för att kunna ta del av den
tillväxt som nu sker. Saab är aktivt i de segment som växer snabbast.
Försvarselektronik och programvaror, systemintegration och
högteknologiska tjänster är våra fokusområden.

2001 ett bra år
- Ekonomiskt blev 2001 ett bra år, konstaterade Bengt Halse. Det ligger
väl i nivå med året dessförinnan och kassaflödet var starkt positivt.

Nettoomsättningen blev 15,6 miljarder, en ökning med 5 procent för
jämförbara enheter. Rörelseresultatet ökade med 4 procent till knappt
1,6 miljarder. Exklusive realisationsvinster uppgick resultatet till
knappt 950 miljoner vilket är en ökning med 5 procent och en förbättring
av den underliggande rörelsemarginalen från 5 till 6 procent. Vinsten
ökade till 10 kronor och 59 öre per aktie och avkastningen på eget
kapital var drygt 18 procent efter skatt. Orderingången uppgick till
drygt 15 miljarder.

- Vi har under året fortsatt renodlingen av Gruppen genom omfattande
avyttringar och utveckling av kärnverksamheten, sa Bengt Halse. Under år
2001 förvärvades Ericssons del av Saab Avionics och de resterande 43% i
AerotechTelub. Tidigare i år förvärvades en
signaturanpassningsverksamhet i USA.


Saab sedan börsintroduktionen
Bengt Halse visade vidare på att tillväxten sedan 1998 är totalt 90
procent varav Celsius-förvärvet dominerar. Den underliggande organiska
tillväxten har varit i snitt 5% per år.

- Vår orderbok är cirka 40 miljarder och uppgår därmed till mer än två
och en halv gång vår årliga försäljning. Och av orderingången 2001 var
majoriteten från marknader utanför Sverige, trots frånvaro av en
gripenorder av sydafrika-klass.

Långsiktigt bäddar Saab för sin verksamhet genom att behålla fokus på
försvarsmarknaden och genom att satsa på forskning och utveckling. De
senaste åren har forskning och utveckling utgjort närmare 25% av
faktureringen varav cirka 5 av dessa 25% betalas över resultaträkningen.

Under de senaste två åren har Saab gjort förvärv av bland annat Celsius,
AerotechTelub och Avionics.

Saabs rörelsemarginal står sig väl i jämförelse med branschkollegornas
och konkurrenternas. Och rörelseresultatet har ökat varje år sedan 1998.

Saabs policy är att dela ut 20-40% av resultatet efter skatt. I år
fastslogs utdelningen till 31%. Sedan börsnoteringen 1998 har Saab delat
ut över 1 miljard kronor till sina aktieägare.

- Jag tycker att vi mer än väl har levererat vad vi ställde i utsikt när
vi noterades 1998. Vi bör ha goda förutsättningar att leverera bra
värden till våra kunder och aktieägare även i framtiden, avslutade VD
Bengt Halse sitt anförande vid Saabs bolagsstämma.

Talet återfinns i sin helhet på www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/08/20020408BIT00550/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=168575

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF