AerotechTelub levererar nya system till Banverket för att öka godstågskapaciteten

AerotechTelub levererar nya system till Banverket för att öka
godstågskapaciteten

AerotechTelub Contracting AB har fått en order på ca 16,5 Mkr från
Banverket Östra Banregionen för införandet av nytt modernt el-, tele-
och signalsystem, som gör att godstågskapaciteten på Mjölby bangård kan
öka.

- Det här är en viktig beställning och ytterligare ett bevis på vår
förmåga att implementera nya tele- och signalsystem inom
trafikinfrastrukturområdet, som har mycket stor utvecklingspotential,
säger Göran Jakobsson, som är affärsansvarig på AerotechTelub
Contracting.

- De nya systemen kommer att ge en säkrare, snabbare och flexiblare
genomfart för godstågen i Mjölby, säger Dan Sennerby, Projektchef
Banverket Östra Banregionen.

Mjölby bangård ingår i Järnvägen Godsstråket genom Bergslagen och är
mycket viktig för de nord-sydliga godstransporterna genom landet.
Bangården trafikeras hårt idag. Den nuvarande godstågkapaciteten är
otillräcklig vilket medför att ett flertal godståg måste ledas andra och
längre vägar.

AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB Tfn: 0589-39 71 10
e-post: lennart.forslund@aerotechtelub.se 070-713 08 08


Göran Jakobsson, Tfn: 0243-736 47
Affärsansvarig Trafikinfrastruktur, AerotechTelub 070-713 08 12
Contracting AB
e-post: goran.jakobsson@aerotechtelub.seDan Sennerby, Projektchef Banverket Östra Banregionen Tfn:08-762 33 53
e-post: dan.sennerby@banverket.se 070-762 33 53


Rolf Olsson, Projektledare Banverket Östra Banregionen Tfn 08-762 54 67
e-post: rolf.olsson@banverket.se 010-228 66 55


www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/22/20020522BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/22/20020522BIT00270/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=176524

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF