AerotechTelub med i EU-projekt

AerotechTelub Information & Media AB deltar i ett EU-projekt tillsammans
med två företag från Italien. I projektet utvecklas
informationslösningar med interaktiv 3D för fordonsindustrin.
AerotechTelubs projektbudget uppgår till 2,6 miljoner.

EU-projektet benämnt SpacemantiX har undertecknats och startar under
maj. Projektet kommer att drivas av tio företag och universitet under en
3-årsperiod. Förutom Sverige (AerotechTelub Information & Media AB) är
Tyskland (två företag
+ ett universitet), Italien (två företag), Schweiz (ett företag),
Spanien (tre företag) representerade. Projektets bidrag från EU uppgår
till 1,7 miljoner Euro (ca 16 miljoner kr). Av AerotechTelubs
projektbudget är 50% egen satsning.

Projektet syftar till att skapa användarvänliga informationslösningar
som förenar spatial information, d v s 3D information för produkter och
detaljer, med olika typer av textinformation. 3D informationen skall i
vissa fall även kunna manipuleras i webbmiljö i realtid.

SpacemantiX drivs i tre delprojekt med inriktning mot fordonsindustrin,
arkitektur/design respektive leksaker.

AerotechTelub Information & Media AB är ett dotterbolag till
AerotechTelub.
AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Håkan Sandgren, Tfn: 0470-42345,
Marknadschef AerotechTelub Information & Media A, 073-6689600
Ulf Jansson, Tfn:0470-42549

Affärsutvecklingschef AerotechTelub Information & Media AB 070-5335885

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00380/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00380/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=174214

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF