Saab vinner miljardkontrakt i Storbritannien

Idag meddelade Lord Bach, minister ansvarig för försvarsmaterielfrågor i
den brittiska regeringen, vid en presskonferens i Glenrothes, Skottland,
att Saab Bofors Dynamics har utsetts till leverantör av nästa
generations pansarvärnsvapen (NLAW) för den brittiska och svenska armén.

Kontraktet, som nu skall slutförhandlas, är värt cirka 4 000 MSEK och
omfattar utveckling och serieproduktion. Utvecklingen kommer att ske
huvudsakligen i Sverige och produktionen huvudsakligen i Storbritannien.

- Vi är både stolta och glada över att brittiska och svenska armén valt
oss som leverantör. Det bekräftar att vi inom området burna
pansarvärnsvapen har en världsledande ställning, säger Ingemar Andersson
VD för Saab Bofors Dynamics

Kontraktet avser en gemensam utveckling för Storbritannien och Sverige
samt en serie- produktion för Storbritannien. Sverige har en option för
seriebeställning som kommer att utlösas senare och omfattar olika
kvantiteter.

Det brittiska programmet kallas "Next Generation Light Anti-Armour
Weapon",
NLAW och Saab Bofors Dynamics produkt heter MBT LAW.

Utvecklingsarbetet kommer huvudsakligen att genomföras i Eskilstuna och
Karlskoga. För produktionen har det bildats ett konsortium bestående av
14 brittiska företag spridda över Storbritannien. Slutsammansättningen
kommer att ske hos Thales Air Defence Ltd i Belfast, Nordirland.

MBT LAW är ett lätt enmans, pansarvärnsvapen som bygger på beprövad
teknik från företagets befintliga produkter "BILL 2" och "AT4CS".

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Anders Florenius, Tfn: 0586-81223
Informationschef 070-58 23 230
Saab Bofors Dynamics AB

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00510/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=176289

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF