AerotechTelub levererar radiolänksystem till Banverket

AerotechTelub har skrivit ett 2-års avtal med Banverket avseende
leveranser av radiolänksystem från Nokia. Avtalet är värt mellan 20-25
Mkr.

- Avtalet stärker ytterligare vår ställning som leverantör av
teleentreprenader inom infrastrukturområdet, säger Göran Jakobsson, som
är affärsansvarig på AerotechTelub Contracting.

Radiolänksystemet skall användas för kommunikation mellan
radiobasstationer och från radiobasstationer till växel i MobiSIR, som
är järnvägens nya tågradiosystem.

MobiSIR ersätter alla de radio- och mobiltelefonsystem som hittills
använts vid järnvägen. MobiSIR bygger på GSM-standarden för
mobiltelefoni, men har utvecklats vidare i GSM-R för att uppfylla
järnvägens krav enligt en internationell specifikation. R:et står för
Railway och GSM-R är den gemensamma standarden för Europas
järnvägsförvaltningar.

Avtalet innefattar förutom leverans av hårdvara även möjlighet för
Banverket att avropa projektledning, utredningar, projektering,
installation och driftsättning av radiolänksystemen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB:
Tel: 0589-39 71 10, 070-713 08 08
e-post: lennart.forslund@aerotechtelub.se

Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur
AerotechTelub Contracting AB:
Tel: 0243-736 47, 070-713 08 12
e-post: goran.jakobsson@aerotechtelub.se

Eiron Nilsson, Upphandlare Banverket
Tel: 0380-727 20, 070-894 27 20
e-post: eiron.nilsson@banverket.se

Fredrik Zetterström, Transmissionsingenjör Banverket
Tel: 0243-44 57 07, 070-724 57 07
e-post: fredrik.zetterstrom@banverket.se

AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00670/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00670/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=182463

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF