SensoNor MEMS-Foundry och Saab MicroTech startar samarbete

SensoNor ASA produktområde MEMS-Foundry i Horten, Norge, och Saab
MicroTech AB i Göteborg, Sverige, har tecknat samarbetsavtal om
utveckling och tillverkning inom området mikroteknik (MEMS). Genom detta
samarbete erbjuds en stark, industriell utvecklingsresurs kombinerad med
en stark producent.

Saab MicroTech svarar för design, konstruktion/utveckling och simulering
av komponenter och system och SensoNor står för tillverkningen av de
ingående mikrokomponenterna. Genom att design och utveckling sker direkt
mot en produktionsanpassad process minimeras eller elimineras
överföringen av konstruktionen, från prototyp till produktion.

SensoNor etablerades 1985 som en volymproducent av mikromekaniska
sensorer. Företaget har mångårig erfarenhet av industriell tillverkning
av mikromekaniska komponenter i kisel, i första hand accelerometrar och
tryckgivare. De senaste åren har verksamheten koncentrerats till
produktområdena Automotive (fordonsindustrin) samt MEMS-Foundry. MEMS-
Foundry har som målsättning att betjäna en mängd applikationsområden på
en global marknad genom nätverksetablering. Avtalen med Saab MicroTech
är en viktig del av denna etablering.

Saab MicroTech är ett industriellt kompetenscentrum för mikroteknik inom
Saab som dels erbjuder en djup teknikförsörjning, dels agerar som
specialistkonsulter på en öppen marknad. Saab MicroTech hanterar
mikrotekniken strikt ur uppdragsgivarens systemperspektiv. Därför har
resurser inom kringliggande verksamheter exempelvis
elektronikkonstruktion, mekanisk simulering och beräkning samt kapsling
och byggsätt för mikrokomponenter byggts upp.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var
vänlig kontakta:
Stein Ivar Hansen, vice vd, Tfn:
SensoNor Microsystems Products
+47 33 03 51 95
stein-ivar.hansen@sensonor.no

Hans Richert, vd Saab MicroTech Tfn:
031-772 41 46
hans.richert@saabmicrotech.se


www.sensonor.com www.saabmicrotec
h.se
www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020611BIT00890/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020611BIT00890/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=179999

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF