Saabs första flygning med obemannad flygfarkost

Saab Aerospace har under de senaste åren arbetat med en rad olika
konceptstudier för obemannade flygfarkoster, så kallade UAV:er. Nu har
den första flygningen genomförts med en UAV-demonstrator som är nästa
steg mot en färdig UAV.

- Den nu genomförda flygningen utgör en viktig milstolpe på vägen till
autonoma och tillförlitliga UAV:er, säger Åke Svensson,
affärsområdeschef för Saab Aerospace i Linköping.

Arbetet inleddes 1998 då Saab inom ramen för Nationellt Flygtekniskt
Forskningsprogram (NFFP) arbetade fram nio olika konfigurationer som
alla representerade olika byggfilosofier. Detta ledde så småningom fram
till valet av ett koncept, SHARC (Swedish Highly Advanced Research
Configuration), vars flygegenskaper senare testades i vindtunnel på FOI
i Bromma.

Saab har nu tillsammans med FMV tagit fram och provflugit en
konfiguration. Demonstratorn som nu har flugit är en förenklad variant
av SHARC. Framtagandet av demonstratorn syftar till en utökad kunskap om
UAV-systemen och dess utformning samt praktisk erfarenhet av flygning
med UAV-system. Efter utvärdering av dessa flygningar kan utvecklingen
mot verkliga obemannade farkoster bli verklighet inom de närmaste åren.

Saab är övertygade om att UAV-system inom den närmaste framtiden kommer
att bli allt viktigare i det nätverksbaserade försvaret. De kommer att
utgöra utmärkta komplement till bemannade flygplan, fartyg och
markstridsförband. Det finns också ett behov av civila UAV:er för
exempelvis sjöövervakning mot oljeutsläpp. För att klara detta måste UAV-
systemen ha hög tillförlitlighet och stryktålighet för att bli
certifierbara och få flyga i civilt luftrum.

Teknologin för att uppnå detta finns tillgänglig då kraven från Gripen-
utvecklingen har skapat systemkunnande som är direkt tillämpbart inom
UAV-sektorn. Saab bedriver därför en evolutionär utveckling för att nå
dessa mål.
- Saab har förmågan att utveckla certifierade UAV:er, vilket kan komma
att ske i internationellt samarbete, avslutar Åke Svensson.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 109,
mobil: 0709-89 7109
Heidi Wendt, Informatör, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 393, mobil:
0709-89 7393

Bilder och bakgrundsinformation
För pressbilder på UAV-demonstratorn kontakta Jonas Tillgren, mobil:
0709-89 72 92, email: jonas.tillgren@saab.se eller besök vår webbsida:
www.saabaerospace.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00290/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=185788

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF