Dan Jangblad blir chef för Business Development inom Saab

Under de senaste åren har Saab stegvis ökat sina insatser för att stödja
Försvarsmakten i dess ominriktning till ett nätverksbaserat försvar
(NCW). Fullt genomfört förutsätter NCW integration av system över de
traditionella gränserna inom försvaret, men också till angränsande
civila verksamheter. Detta ställer också krav på ökat samarbete mellan
de olika verksamheterna i Saab.

- Saab har utomordentligt goda förutsättningar att vara en
konkurrenskraftig leverantör av sådana integrerade system även på höga
systemnivåer och vi ökar nu våra ansträngningar ytterligare för att
kunna tillgodose Försvarsmaktens krav och önskemål, säger VD Bengt
Halse.

Även inom andra områden än NCW, görs affärerna "integrerat" med flera av
Saabs verksamheter inblandade över affärsområdesgränserna. För att
hantera denna situation krävs ett än mer samlat koncernperspektiv och
närmare samverkan mellan de olika delarna i Saab.

Från och med 2002-09-01 inrättar därför Saab en ny koncernfunktion -
Business Development, för att utveckla koncernövergripande affärer,
inklusive NCW -arbetet.

Dan Jangblad, idag chef för affärsområde Saab Systems and Electronics,
kommer att leda denna funktion och lämnar därmed arbetet som chef för
affärsområdet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Anders Stålhammar, Presschef Saab AB Tfn:070-8897096
Jan Nygren, ansvarig för information i koncernen, Saab AB Tfn:070-8894700

www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00250/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=190078

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF