AerotechTelub Information & Media AB och Sörman Information AB går samman till Sveriges största företag för teknisk info

AerotechTelub Information & Media AB och Sörman Information AB går
samman till Sveriges största företag för teknisk information

Genom samgåendet bildas ett nytt företag med ca 250 anställda, som genom
sin storlek på ett effektivare sätt kan utveckla moderna
informationslösningar och producera kvalificerad teknisk information
till en bredare och större marknad.

Det nya företaget har svenska försvaret och den svenska industrin som
huvudmarknader. Inom industrin fokuserar man på fordons-, försvars- och
telekomindustrin.

Efter samgåendet kommer AerotechTelub att äga 25,3 % av det nya
företaget. Som en del i uppgörelsen erhåller AerotechTelub en kontant
ersättning på SEK 30 miljoner kr. Övriga stora ägare är Investor Growth
Capital och Nordico (6:e AP-fonden)

Huvudkontoret kommer att ligga i Växjö och regionkontor kommer att
finnas i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. VD för det nya
företaget blir Håkan Segerborg och styrelseordförande blir Dan-Åke
Enstedt.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.

Sörman Information är ett av Europas ledande företag inom
eftermarknadsinformation för tekniskt avancerade produkter och system
med kunder inom flygindustri och försvar (Boeing, Bofors Defence,
Eurocopter, Krauss-Maffei Wegmann, Saab Bofors Underwater Systems, Saab
Bofors Trianing Systems) fordonsindustri (Saab, Volvo, Volvo
Construction Equipment) samt telekomindustri (Ericsson, Telia, Minolta).
Sörman tillhandahåller både resurser för informationsproduktion samt
system för rationell produktion, hantering och distribution av
eftermarknadsinformation i kundanpassade verkstadsapplikationer.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Håkan Segerborg,
VD Sörman Information AB och blivande VD i det nya företaget
Tfn: 0733-11 80 70 e-post: hakan.segerborg@weseba.com

Dan-Åke Enstedt,
VVD AerotechTelub AB och blivande styrelseordförande i det nya företaget
Tfn: 073-668 84 30 e-post: dan.enstedt@aerotechtelub.se

Jan Hansson,
VD AerotechTelub Information & Media AB,
Tfn: 070-572 77 65 e-post: jan.hansson@aerotechtelub.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00120/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=194567

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF