AerotechTelub levererar teknikutbildningssystem för Gripen

AerotechTelub har fått en strategiskt viktig beställning från Försvarets
materielverk på teknikutbildningssystem för JAS 39 Gripen. Ordersumman
är på närmare 27 Mkr. Leverans av systemet kommer att ske löpande med
slutleverans under 2004.

Utvecklingen kommer att genomföras tillsammans med Saab Aerospace.
Arbetet kommer att bedrivas främst i Arboga och Linköping, men visst
arbete kommer även att utföras i Örebro.

- Beställningen är strategiskt mycket viktig då FMV i sin urvalsprocess
haft som ett av sina främsta kriterier att systemet skall kunna anpassas
även mot andra tekniska system inom det svenska försvaret. Vi ser stora
möjligheter till flera uppdrag för andra system också såsom t ex
helikoptrar, stridsfordon och marina system, säger Lars-Erik Wige,
divisionschef inom AerotechTelub.

- Ordern stärker ytterligare Saab-gruppens ställning som leverantör av
utbildnings- och stödsystem till det svenska försvaret, säger Stefan
Storm, ansvarig affärsenhetschef vid AerotechTelub i Arboga

Utbildningssystemet, benämnt GMS (Generellt Modulärt Simuleringssystem)
kommer att användas för teknisk utbildning på flygplanssystem inom det
svenska försvaret. Systemet kommer att baseras på en generell
utvecklings- och kommunikationsplattform, som har utvecklats av
AerotechTelub. Plattformen används idag av det svenska försvaret bland
annat i de taktiska stödsystemen för Gripen och Viggen samt i
utvecklingen av motsvarande system för Helikopter 14.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och
omsätter 2,5 miljarder kronor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Lars-Erik Wige, Divisionschef, tel 0589 814 60, 073 66 88 690
lars-erik.wige@aerotechtelub.se

Stefan Storm, Affärsenhetschef , tel 0589 818 61, 073 66 88 720
stefan.storm@aerotechtelub.se

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020909BIT00900/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/10/20020909BIT00900/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=192399

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF