Saab Bofors Dynamics genomför neddragningar i Göteborg

På grund av minskat underlag för utvecklingsarbete inom mekanik- och
elektronikkonstruktion vid företagets utvecklingsavdelning i Göteborg
varslas 20 personer.

- Det känns tungt att behöva fatta beslut om neddragningar som går ut
över mycket kompetent personal. Vi kommer naturligtvis att försöka
mildra konsekvenserna så långt som det är möjligt för de medarbetare som
kommer att beröras" säger Bernt Gustafson, utvecklingschef inom Saab
Bofors Dynamics.

Företagets avdelning i Göteborg, som sysselsätter 43 personer, sysslar
med avancerad utveckling inom IR-området (Infra Red). En teknik som
används bland annat i målsökare för missiler. Då inriktningen av
verksamheten kommer att förändras under de närmaste åren uppstår en
övertalighet främst inom mekanik- och elektronikkonstruktionen. En
anpassning till denna nya situation innebär att företaget har beslutat
inleda förhandlingar med berörda fackklubbar om att avveckla del av
verksamheten. Varsel rörande 20 personer har tillställts
Länsarbetsnämnden i Västra Götaland. Förhandlingar kommer att inledas
snarast möjligt.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Anders Florenius, Informationschef, Tfn: 0586-81223,
Saab Bofors Dynamics 070-5823230www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00090/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00090/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=193521

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF