Saab levererar senaste versionen av Gripen till FMV

Vid en ceremoni i Linköping idag överlämnade Saab det första exemplaret
av JAS 39 Gripen kallad 39C till Försvarets materielverk. 39C-versionen
kommer att vara identisk med de Gripen-flygplan som är avsedda för
export.

Det var Industrigruppen JAS ordförande tillika chefen för Saab
Aerospace, Åke Svensson, som överlämnade flygplansindivid 39.208 till
FMV:s generaldirektör Birgitta Böhlin. Efter överlämnandet genomfördes
en flyguppvisning för cirka trehundra speciellt inbjudna gäster.

- Detta är en milstolpe i Gripens historia. Vi har genomfört ett
kostnadseffektivt utvecklingsarbete som gynnat både det svenska
programmet och exportprogrammet. Utvecklingen av 39C visar också att
Sverige ligger på teknikens absoluta framkant, sa Åke Svensson i sitt
anförande.

Den nya versionen av Gripen innehåller förutom lufttankning och
ombordgenererat syre också nya färgdisplayer i förarkabinen,
förstärkningar i vingpartierna, möjlighet till att bära nya typer av
vapenbalkar och nya programvaror i datorerna. Sammantaget ger detta helt
nya möjligheter för piloten att genomföra betydligt längre och fler
typer av uppdrag.

- Det har varit naturligt att industrin, FMV och Försvarsmakten
tillsammans strävat efter att åstadkomma största möjliga likhet mellan
det svenska programmets mest utvecklade version av flygplanet och dess
exportversion. Det innebär att vi får en vidareutvecklad version av
Gripen tidigare än ursprungligen planerat, sa FMV:s generaldirektör
Birgitta Böhlin när hon tog emot flygplanet.

Den första versionen av Gripen, 39A, levererades 1993. Tre år senare,
1996 kom den första tvåsitsversionen av Gripen, kallad 39B. Med 39C
underlättas tillverkningen för resterande flygplan i det svenska
programmet då de blir nära nog identiska med flygplan avsedda för
export.

- Med dagens leverans av JAS 39C följt av introduktion i flygvapnet ökar
våra möjligheter till att tekniskt och operativt operera på den
internationella arenan, sa flygvapnets generalinspektör, generalmajor
Mats Nilsson i sitt anförande vid ceremonien.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 109,
mobil: 0709-89 7109

För pressbilder, var vänlig kontakta:
Jonas Tillgren, Mobil: 070-989 72 92
E-post: jonas.tillgren@saab.se
www.saabaerospace.com

För vidare information om Gripen: www.gripen.com, www.mil.se/flyg,
www.fmv.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00240/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=192090

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF