AerotechTelub levererar utrustningar till Gripen för 172 Mkr

AerotechTelub har från Försvarets materielverk fått två beställningar på
underhållsutrustningar till JAS 39 Gripen. Leverans av utrustningarna
kommer att ske löpande med slutleverans under år 2004.

Beställningarna omfattar såväl utveckling av nya som komplettering av
redan befintliga underhållsutrustningar för mekanik och elektronik i
flygplanet. För test av olika komplexa apparater har AerotechTelub
utvecklat avancerade autotestutrustningar. Dessa medför att
funktionstest kan utföras med hög säkerhet och att genomloppstiderna för
apparater på service kan hållas korta.

Gripen har en hög utvecklingspotential och utvecklas kontinuerligt för
att klara nya krav. Exempel på sådana krav är förmåga att verka
internationellt i fredsfrämjande uppgifter. Ny förmåga medför nya eller
förändrade apparater i flygplanet och därmed nya krav på
underhållsutrustningar.

Arbetet med underhållsutrustningarna kommer att bedrivas i Arboga och
Linköping.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.

AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 515 medarbetare och
omsätter 2,4 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande
högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg
och rymd.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Anders Unell, AerotechTelubs programchef JAS Tfn: 0589-814 35
073 668 84 25

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00830/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=196934

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF