Förste sydafrikanske flygvapenpiloten flög Gripen

I måndags genomfördes två viktiga Gripen-flygningar vid Saab Aerospace i
Linköping. Sydafrikas flygvapenchef generallöjtnant R.J. Beukes och
kapten Musa Mbhokota ur det sydafrikanska flygvapnet flög varsitt pass i
Gripen. Kapten Mbhokota är en av de första sydafrikanska piloter som ska
operera Gripen i Sydafrika. Efter flygningen lyckönskade flygvapenchefen
Beukes sin yngre kollega till en första lyckad flygning.

För Sydafrika innebär flygningarna viktiga milstolpar för landets Gripen-
program. Saab har redan genomfört flera kontrollstationer i avtalet med
Sydafrika. För kapten Mbhokota var det en speciell känsla att som få
utvalda piloter få flyga Gripen som idag räknas som världens modernaste
stridsflygplan.

- Det här har jag sett fram emot länge och Gripen har varit min favorit
ända sedan jag såg den för första gången i Sydafrika för fyra år sedan,
sade Mbhokota.

General Beukes är i Sverige på inbjudan av sin svenske motsvarighet,
Generalinspektören för Flygvapnet, Generalmajor Mats Nilsson. De båda
har bland annat undertecknat ett samarbetsavtal om erfarenhetsutbyte
runt Gripen-systemet.

Det sydafrikanska Gripen-programmet innefattar bland annat att ett
tiotal personer från Sydafrika är verksamma vid Saab Aerospace i
Linköping. Det är representanter från det sydafrikanska flygvapnet och
dess försvarsmatrielförvaltning.

Deras arbete består av samarbete, utbildning och uppföljning inför
leveranserna av flygplanen. Totalt har Sydafrika beställt 28 Gripen-
flygplan med leverans mellan åren 2007 och 2012.

Gripen är i dag det första fjärde generationens stridsflygplan och
räknas därmed som det modernaste i sitt slag. Gripen är ett så kallat
multi- och swing-role flygplan, där piloten kan byta mellan rollerna
jakt, attack och spaning i luften. Gripen-flygplanen som levereras till
Sydafrika kommer dessutom vara utrustade med bland annat lufttankning,
ombordgenerande syre, och hjälmmonterat sikte för piloten.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Tfn: 013-46 53 109, mobil: 0709-
Aerospace 89 7109
Heidi Wendt, Informatör, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 393, mobil: 0709-
89 7393


För press bilder, var vänlig kontakta:
Jonas Tillgren Mobil: 070-989 72 92
E-post: jonas.tillgren@saab.se
www.saabaerospace.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00220/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00220/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=196791

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF