Saab Aircraft träffar samarbetsavtal om reparationstjänster med Aviocomp

Saab Aircraft har träffat ett långsiktigt avtal om reparation och
översyn av företagets omfattande program för reservdelsutbyte, Parts
Exchange Program (PEP).
Avtalet täcker även gemensam marknadsföring av Aviocomps reparations-
och översynstjänst, Repair and Overhaul Service (REPOS), och utgör
således ett komplement till Saab Aircrafts redan omfattande produkt- och
tjänsteutbud.

I och med avtalet, som gäller för en sjuårsperiod och väntas ha en årlig
omsättning på över 7 miljoner USD, blir Aviocomp Saab Aircrafts
förstahandsleverantör, "preferred supplier", för i stort sett samtliga
Saab 340-komponenter i PEP-programmet. I ett kompletterande
marknadsföringsavtal får Saab Aircraft även möjlighet att marknadsföra
Aviocomps REPOS vid sidan av PEP till sina nya och existerande kunder.

Hans Almér, VD för Saab Aircraft, kommenterar avtalet på följande vis:
- Valet av Aviocomp som vår förstahandsleverantör för komponent
reparationer är ett steg framåt för oss på många plan. Vår logistikkedja
strömlinjeformas och vi kan därmed förbättra vår effektivitet, vilket
kommer att synas i vårt resultat. Samtidigt kan vi erbjuda våra kunder
större flexibilitet, som nu får möjlighet att välja den logistiklösning
som bäst passar deras verksamhet och budget. Vi drar även nytta av de
existerande synergierna inom Saab Technologies Group och lägger grunden
till ett möjligt framtida samarbete ifråga om Saab 2000 och andra
flygplanstyper. Det nya avtalet är en vinnande lösning för samtliga
inblandade parter, säger Almér avslutningsvis.

Saab Aviocomps VD Jan-Ingvar Johansson tillägger:
- Det är ett nöje för mig att som ny medlem av Saab-familjen kunna bidra
till att vidareutveckla vårt nuvarande samarbete genom detta avtal. Vi
har nu skapat en plattform för en effektivare användning av den
civilflygskompetens som finns inom Saab-koncernen, och detta är något
som både våra kunder och ägare kommer att märka. Jag är övertygad om att
våra kunder kommer att uppskatta det nya, utökade servicekonceptet.

Den sammanlagda kompetensen och erfarenheten inom Saab Aircraft och Saab
Aviocomp kommer att underlätta ytterligare förbättringar och förnyelse
inom vårt gemensamma affärsområde.

Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA,
erbjuder support och underhåll för den sammanlagda flygplansflottan på
över 500 Saab 340- och Saab 2000-flygplan och har verksamhet över hela
världen. Saab Aircraft AB är en del av affärsområdet Saab Aviation
Services i Saab AB.

Saab Aviocomp AB, ett företag inom Saab-koncernen, är en ledande
internationell leverantör av komponentserviceprogram för regionala
flygplan.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Almér, VD, Saab Aircraft AB Tfn: 013 182616

Jan-Ingvar Johansson
VD, Saab Aviocomp AB Tfn: 013 231950

John Belanger
Informationschef, Saab Aircraft AB Tfn: 013 183101

www.saabaircraft.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00600/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00600/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=196023

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF