Saab stiger in på e-marknaden genom sin nya Internet-portal

Saab Aircraft har officiellt stigit in på e-marknaden genom
introduktionen av den nya Internet-portalen "eSpace".

eSpace är tillgänglig för alla Saab Aircraft-kunder från den 1 oktober
och ger omedelbar tillgång till flera traditionella support-tjänster
online. Bland många andra tjänster innehåller den nya portalen
omfattande logistikfunktioner som ger kunderna möjlighet att online
beställa reservdelar och följa status för reservdelsbeställningar
och/eller komponentreparationer. Med inbyggda anslutningar till
elektroniska servicehandböcker online kan operatörer få tillgång till
relevanta reservdelskataloger och göra reservdelsbeställningar direkt
med hjälp av en tjänst med en lättanvänd inköpsvagn.

- Korta svarstider är en viktig faktor inom flygbolagens värld, säger
Michael Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör i Saab Aircraft.
- Med Saab's nya eSpace förkortas ledtiden avsevärt, från tidpunkten då
behovet av en reservdel uppstår till den erhålls, innefattande
beställning, handläggning och spårning, genom att alla dessa åtgärder är
direkt tillgängliga från en enda plats. Denna ökade effektivitet gynnar
operatören direkt.

Saab's omfattande uppsättning av tekniska handböcker och driftmanualer
är också tillgängliga i eSpace. Eftersom tjänsten med elektroniska
handböcker erbjuder senaste revisionen tillhör tidsödande revideringar
av handböcker en svunnen tid.

Flexibel anpassning till användaren är också inbyggd. Åtkomst till
kundavgränsade sidor är skyddade med lösenord och kunden bestämmer själv
vilka tjänster inom portalen som de ska få tillgång till. Kunden
bestämmer även vilka inom deras organisation som ska ha åtkomst till
tjänsterna och behörighet att bekräfta beställningar.

eSpace är en av flera pågående utvecklingslinjer för support inom Saab
Aircraft's långsiktiga åtagande för företag som opererar med Saab 340
och Saab 2000 och visar Saab Aircraft's kontinuerliga ansträngningar att
förfina och utvidga uppsättningen tjänster.

Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping, Sverige och Sterling, Virginia
i USA ger support och underhåll för Saab 340 och Saab 2000 som utgör en
flotta på över 500 flygplan i drift med operatörer över hela världen.
Saab Aircraft AB ingår i Saab Aviation Services Business Unit i Saab AB.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För mer information, kontakta:
Michael Andersson
Försäljnings- och marknadsdirektör, Saab Aircraft AB
Tfn:013 182616

John Belanger
Press och information, Saab Aircraft AB
Tfn:013 183101

www.saabaircraft.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00610/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00610/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=196026

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF