GRIPEN INTERNATIONAL ERBJUDER INDUSTRISAMARBETE FÖR MER ÄN 8 MILJARDER EURO TILL POLEN

GRIPEN INTERNATIONAL ERBJUDER INDUSTRISAMARBETE FÖR MER ÄN 8 MILJARDER EURO
TILL POLEN.

Gripen International, helägt av svenska SAAB AB samt brittiska BAE
SYSTEMS, offererar 48 Gripen till Polen.

Gripen International kommer att låta den polska flygindustrin få del av
verksamheten i Gripenprogrammet. Avsiktsförklaringar har signerats med
ett antal polska företag;

PZL Mielec ska genomföra slutmontering av Gripen flygplan, inkluderande
tillverkning av större och mindre enheter, installation, mekaniska och
elektriska test samt provflygningar av serieflygplan. Detta möjliggör, i
sin tur, ett djupare engagemang i Gripen programmet. Utöver detta ska
PZL Mielec
1. Tillverka kompletta framkroppar till Gripen samt sidopaneler
och andra enheter.
2. Tillverka stjärtkonen för Gripen. Verksamheten bygger på en
existerande affärsrelation där företaget redan idag tillverkar delar
till Gripen för export.

PZL-Swidnik ska tillverka de komplicerade kompositkonstruktionerna för
Gripens vingar samt landställsluckor. PZL - Swidnik kommer att bli
underleverantör för den framtida produktionen.

WZL-2 Bydgoszcz kommer att åta sig drift och underhåll av Gripen. Utöver
detta så kommer AerotechTelub att etablera samarbete med WZL-2 för
transfer av teknologi och utbildning.

ETC-PZL Aerospace Industries i Warszawa kommer att utveckla simulatorer,
en simulator för kompletta stridsuppdrag, två simulatorer för användning
på divisionsnivå, en procedurträningssimulator samt ett datorstött
träningssystem. Detta kommer sammantaget att utgöra en stor del av den
kompletta utbildningssystemet för Polen.

"Detta erbjudande, från Gripen International, ger polsk flygindustri
möjlighet till en kraftig höjning av redan existerande kompetens.
Utvecklingen av yrkeskunnande, teknik samt kompetens kommer att generera
nya marknadsmöjligheter. Kanske allra viktigast, det erbjuder varaktiga
högteknologiska arbetstillfällen i framtidens globala flygindustri,"
säger Björn Magnusson, Polenansvarig på Gripen International.

Gripen International har, genom sitt industriella nätverk inom EU och i
USA, möjlighet att leverera en rad av flygrelaterad och annan
industriell verksamhet till Polen. Detta skapar och bibehåller
arbetstillfällen inom många regioner och industrisektorer, däribland;

Volvo är redan engagerat i en rad aktiviteter i Polen inom bilsektorn. I
ett av dessa projekt kommer polska underleverantörer att leverera
komponenter till Volvos nya produkt, "Backhoe" grävlastare, vilken
tillverkas för den globala marknaden i Wroclaw. Volvo är nöjd med hur
verksamheten i Polen utvecklas och ser stora möjligheter för framtida
expansion i landet. En sådan expansion skulle gagna många delar av
landet, bl.a. Dolnoslaskie och Slaskie.

Electrolux är berett att utöka sin tillverkning av vitvaror i Polen.
Fabriken kommer att förläggas till Siewertz i södra Polen och skapa mer
än 500 arbetstillfällen. "Vi ser det här som en långsiktig investering
där anläggningen i Siewertz blir en integrerad del av vårt globala
leverantörsnät" säger Pär Hedström, Senior Vice President Electrolux
Home Products.

General Electric har genom ett teknologiöverföringsprogram etablerat ett
Ingenjörs Design Center tillsammans med det polska Flyginstitutet. Dess
huvudsakliga sysselsättning är design och modernisering av komponenter
till bl.a. jet motorer.

Ericsson utvecklar sitt leverantörsnät för elektronik och IT utrustning
i Polen. Denna utveckling kommer att förbättra den generella
infrastrukturen i flera delar av Polen och generera ett behov av en rad
lokala underleverantörer. Ericsson kommer också att överföra tekniskt
kunnande inom radarområdet till polska flygvapnet samt till polsk
industri. Detta gäller särskilt teknik som används i Gripens radar. Ett
första tekniköverföringsavtal har redan undertecknats med WZL-2.

Ecoship är ett mycket innovativt företag vilka utvecklat en ny
miljövänlig fartygstyp. De är redo att påbörja tillverkning och
utveckling av "Ecoships" vid Gryfia Ship Repair Yard i Szczecin. Nya EU
regler kommer att tvinga många äldre fartyg ur tjänst och skapa ett
behov av nya miljövänligare fartyg. Detta projekt har enorm
exportpotential och kommer att involvera mer än 50 lokala leverantörer.

MG Rover tar fram en framtidsplan för biltillverkaren Zeran i och med
etableringen av "New Small Company". Denna enhet ska tillverka en rad
fordon från MG Rovers produktfamilj och bli en del av MG Rovers
tillverkningsförmåga.

"Vi är stolta över att kunna presentera en rad projekt i vilka vi har
stor tillförsikt till dess långsiktiga ekonomiska förtjänster. Samtliga
representerar stora investeringar, tillsammans över 8 miljarder Euro,
vilka kommer att bibehålla/skapa 50 000 arbetstillfällen. Utöver detta
kommer stora underleverantörskedjor att skapas i Polen, vilket jag anser
kommer att vara en avgörande katalysator för polsk industri", säger Bob
Kemp, Sales and Marketing Director of Gripen International.

SAAB AB och BAE SYSTEMS är världsledande vad det gäller ekonomisk
kompensation vid försvarsrelaterade försäljningar. Till dags dato har
projekt i mer än 30 länder implementerats till ett värde överstigande
US$30 miljarder.

Grundinformation till redaktionen:
Gripen är världens första operativa multi-role flygplan i den nya
generationen. Gripen är utvecklad för att möta kraven från såväl dagens
som framtidens hot. Gripen uppfyller samtidigt alla högt ställda krav på
flygsäkerhet, driftsäkerhet, utbildningseffektivitet och låga
driftkostnader.

Gripen International är ett svenskt företag med ansvar för
marknadsföring, försäljning och produktstöd av och för Gripen på
exportmarknaden.

Gripen är redan i operativ tjänst inom svenska flygvapnet, till vilket
204 flygplan kommer att levereras. Gripen har också beställts av det
Sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Utöver detta har Ungern skrivit
ett leasingkontrakt med svenska regeringen om 14 flygplan. Tjeckien har
valt Gripen, för att kunna möta sina framtida nationella och NATO
relaterade försvarsbehov.

För mer information, vänligen kontakta:

Joanna Sjölander, Communications Manager, Gripen International
Tel: 013 18 41 91 Mobil: 070 889 54 94 Fax: 013 18 00 55
joanna.sjolander@gripen.com

Owe Wagermark, Senior Vice President Communications, Gripen
International
Tel: 013 18 40 14 Mobil: 070 889 60 00 Fax: 013 18 00 55
owe.wagermark@gripen.com

Björn Magnusson, Director, Gripen International, Poland
Tel: +48 22 625 0136 Mobil: +48 691 67 84 68 Fax: +48 22 622 1424
bjorn.magnusson@gripen.com

www.gripen.com------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT00790/wkr0003.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT00790/wkr0004.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=202937

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF