Saab MicroTechs verksamhet avvecklas

Styrelsen för Saab MicroTech AB har beslutat att bolagets verksamhet ska
avvecklas. Nu inleds MBL-förhandlingar för bolagets tio anställda.

- Det är tråkigt att vi måste fatta det här beslutet. Skälet är främst
att MicroTechs verksamhet, som är utveckling av mikromekaniska och
mikroelektriska system, inte ligger inom Saabs kärnverksamhet. Vi har
under en längre tid försökt finna en annan ägare till verksamheten men
inte lyckats, säger MicroTechs styrelseordförande Björn Erman.

Saab MicroTech är helägt av Saab och beläget i Chalmers teknikpark i
Göteborg. Inneliggande kundåtaganden kommer att fullföljas och
avvecklingen beräknas vara genomförd omkring den 1 maj 2003.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Rolf Sandström, Industrisamverkan tel 08-757 05 61, 070-565 27 70
Anna Bergenlid, informationschef, tel 08-757 03 83, 070-573 99 42

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00650/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=202673

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF