Saab Aerospace i Linköping varslar

Uppskjutna beslut om flygplansanskaffning skapar en viss övertalighet
som föranleder Saab Aerospace i Linköping att varsla 24 personer. Totalt
är över 4200 verksamma inom Saab Aerospace.

I offertarbetet till Tjeckien och Österrike tidigare i år, ökade Saab
Aerospace medvetet personalstyrkan. Detta var nödvändigt för att klara
åtagandena i händelse av slutlig affär till dessa länder. På grund av
översvämningarna i Centraleuropa drar nu dessa beslut ut på tiden
betydligt.

Det medför att Saab Aerospace måste anpassa verksamhet och därmed
personalstyrka därefter. Den planerade taktökningen förskjuts vilket
leder till en viss övertalighet. Totalt sett rör det sig om över ett
sextiotal heltidstjänster. Av dessa måste 24 stycken sägas upp på grund
av arbetsbrist.

Samtliga erbjuds förlängd uppsägningstid. För de berörda ges också
möjlighet att slutföra sitt yrkesinriktade trainee-program. Parterna är
överens om att uppsägningarna sker i enlighet med LAS och gällande
kollektiva avtal.

Av övriga som det uppstått arbetsbrist för, kommer huvuddelen att
erbjudas viss vidareutbildning för att kunna täcka kommande vakanser.

Sammantaget finns det i ett längre tidsperspektiv en planering för en
något minskad volym och därmed minskad personalstyrka såväl i verkstäder
som på kontorssidan. Detta är en följd av den omstrukturering som sker
inom den internationella försvarsindustrin där framtida projekt
genomförs i partnerskap med andra. Till detta kommer den ökade
effektiviseringen som sker i vår egen verksamhet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, informationschef, Saab Aerospace
Tfn: 013-465 31 09
070-989 71 09
www.saabaerospace.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00200/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=205977

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF