Saab har viktig del i studiekontrakt för Eurotraining

Saab ingår i det femnationskonsortium som idag undertecknade ett så
kallat studiekontrakt som skall resultera i definitionen av ett
gemensamt pilotutbildningssystem, Eurotraining, för 12 europeiska
flygvapen. Kontraktet inkluderar också studier av ett nytt europeiskt
skolflygplan där Saab har ett viktigt delansvar. Systemet skall vara
klart 2010.

Studiekontraktet som tecknades i Rom idag innebär att
Eurotrainingprojektet tar ett viktigt steg framåt. Syftet med studien är
att definiera ett gemensamt pilotutbildningssystem för tolv europeiska
nationers flygvapen. Kontraktet tecknades mellan fem flygindustrier och
tolv flygvapen. De fem industrierna är förutom Saab, italienska
Aermacchi, franska Dassault, spanska EADS-CASA och tyska EADS-
Deutschland. De tolv nationerna är Belgien, Finland, Frankrike,
Grekland, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz ,
Tyskland och Österrike.

Studieverksamheten som skall pågå ett år är indelad i 15 arbetspaket.
Saab ansvarar för två viktiga paket, Aircraft Alternatives och Embedded
Training, dvs flygplanalternativ och de övningsfunktioner som skall
kunna simuleras i flygplanen. Saab har redan genomfört vindtunnelprov
med ett flygplanalternativ.

-Detta är ytterligare ett område där Saab kan hävda sig på teknikens
absoluta framkant. Vårt kunnande och därmed vårt bidrag bygger på den
världsledande systemkompetens som vi besitter genom utvecklingen av
Gripen, säger Ulf Edlund som är Saab Aerospaces representant i
industrins styrgrupp.

Eurotraining, som skall bedrivas på två eller tre gemensamma europeiska
utbildningsbaser, kommer att bli mycket kostnadseffektivt jämfört med
dagens nationella system. Det färdiga pilotutbildningssystemet inklusive
nytt skolflygplan, med bland annat alla ingående simulatorer kan vara
realiserat 2010.


För mer information kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn:: +46 13 465 31 09,
Peter.larsson@saab.se +46 70 989 71 09

För bilder på vindtunnelmodellen: www.saabaerospace.com

Saab är en av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Saab är världsledande inom
systemintegration där utveckling, tillverkning och marknadsföring av
avancerade produkter och tjänster är efterfrågade på både civila och
militära marknader.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00670/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00670/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=205650

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF