Saab Training Systems genomför slutlig systemtestning på avtalad tid för en komplett stridsträningsanläggning

Saab Training Systems genomför slutlig systemtestning på avtalad tid för
en komplett stridsträningsanläggning

Holländska armén (RNLA) och Saab Training Systems kommer i nära
samarbete att genomföra slutlig systemtest av den kontrakterade mobila
stridsträningsanläggningen. Denna mycket viktiga milstolpe kommer att
genomföras under loppet av december 2002, på övningsområdet Vogelsang i
Tyskland. Detta sker enligt ursprungligt avtalad tid.

Detta resultat har möjliggjorts genom ett utmärkt samarbete mellan RNLA
och Saab Training Systems (STS) i detta viktiga militära program. STS är
mycket nöjda över att ha genomfört programmet i tid och parterna ser det
som en utmärkt start på det 15-åriga samarbetet.

RNLA kontrakterade Saab Training Systems i Huskvarna i juni 2000 för en
order på en mobil stridsträningsanläggning till den holländska armén.
Kontraktsvärdet översteg 560 miljoner svenska kronor och leveranser
påbörjades år 2001. Med stridsträningsanläggningen kommer den holländska
armén att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys och
utvärdering av officerare och soldaters agerande. Dessa faktorer är
viktiga för att uppnå en effektiv operationell förmåga.

Den slutgiltiga systemtesten i Vogelsang baseras på en övning av
kompanistorlek och inkluderar acceptanstester integrerade med militära
procedurer i ett realistiskt övningsscenario. Stridsträningsanläggningen
kommer att överföras från projektet till den holländska armén under
april 2003.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var god kontakta:

Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems,
Phone: +46 (0)36 388601

Dan Sundqvist, Direktör, Operations, Saab Training Systems,
Phone: +46 (0)36 388681

Jan Vermeulen, Project Manager, The Royal Netherlands Army,
Phone: +31 70 3166841

www.saabtrainingsystems.com, www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00430/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=205813

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF