Saab Training Systems vinner kontrakt värt 448 miljoner kronor

Det finska försvaret har tecknat kontrakt med Saab Training Systems i
Huskvarna på stridsträningsanläggningar. Kontraktet har två faser som
tillsammans kan överskrida 448 miljoner kronor. Den första fasen avser
en stridsträningsanläggning (Combat Training System - CTS) och värderas
till 228 miljoner kronor. Den andra fasen är en option på beställning av
ytterligare anläggningar. Förhandlingar om ett tilläggskontrakt avseende
flerårigt underhåll och support på plats kommer att avslutas under
första halvåret 2003.

- Finland är en viktig kund sedan många år och har alltid använt våra
simuleringssystem för att vidmakthålla en hög nivå vad gäller utbildning
och simulering, säger Johan Ohlson, verkställande direktör för Saab
Training Systems. - Vi är mycket nöjda med att finska försvaret har valt
oss som sin partner för CTS. Det visar att Saab Training Systems är ett
av de ledande företagen i världen när det gäller utveckling och leverans
av stridsträningsanläggningar.

För att genomföra kontraktet kommer Saab Training Systems att samarbeta
med några av de mest välrenommerade företagen inom finsk
försvarsindustri. Dessa gemensamma ansträngningar samordnas i ett
program för industriellt samarbete som föreslagits av Saab Training
Systems till det finska försvarsdepartementet och för vilket ett
särskilt avtal tecknats.

CTS är en instrumenterad mobil träningsanläggning som möjliggör för det
finska försvaret att hålla realistiska övningar och analysera
prestationerna hos såväl soldater som enheter: båda avgörande faktorer
när det gäller att vidmakthålla effektiviteten vid militära operationer.
CTS består av olika typer av vapensimulatorer, kommunikationssystem,
mobila byggnader och system för övningsledning, utvärdering och
underhåll. Leveranserna påbörjas 2004.

Finland blir den femte större användaren av stridsträningsanläggningar
som levereras av Saab Training Systems. Andra kunder är arméerna i USA,
Holland, Norge och Italien. Ett flertal länder överväger för närvarande
anskaffning av liknande system.

Saab Training Systems, ett dotterbolag till Saab, är specialister på
militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem,
stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer och målmateriel.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ohlson, Verkställande Direktör, Saab Training Systems,
tel: +46(0)36 38 86 01
Lars Birging, Marknadsdirektör, Saab Training Systems,
tel: +46 (0)36 38 87 06

www.saabtrainingsystems.com
www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT00120/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=208834

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF