Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2002

· Orderingången uppgick till 20 miljarder kronor, varav 4 miljarder
kronor i fjärde kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till 43
miljarder kronor.
· Nettoomsättningen blev 16.538 Mkr (15.689), en ökning med 5%.
· Rörelseresultatet uppgick till 1.220 Mkr (944 Mkr, exkl reavinster)
och resultatet efter finansiella poster var 993 Mkr.
· Vinst per aktie var 6,87 kr.
· Utdelningsförslag 3,50 (3,25) kronor per aktie.
· Europeiskt beslut att utveckla radarjaktroboten Meteor.
· Finland beställer stridsträningsanläggning.
· Ungern uppgraderar sina leasade Gripen.


För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Iréne Svensson, ansvarig för information i Saab- tel 08 - 463 01 30
koncernen


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=217129

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF