Gripen International tecknar utökat avtal med Ungern

GRIPEN INTERNATIONAL TECKNAR UTÖKAT AVTAL MED UNGERN

Gripen International, helägt av SAAB AB i Sverige och Storbritanniens
BAE SYSTEMS, har utökat avtalet om industrisamarbete (offset) i Ungern
så att det överensstämmer med värdet i det förändrade avtalet för
Gripen.

Kjell Möller, Vice Verkställande Direktör Gripen International och Gábor
Szalay Pol.State Secretary, Ungerns Transport- och Ekonomiministerium,
undertecknade det utökade avtalet idag i Budapest. Avtalet
undertecknades i samband med att den ungerska och den svenska regeringen
undertecknade det modifierade avtalet gällande 14 Gripen stridsflygplan
till Ungern.

"Ungern var den första NATO-medlemmen som valde Gripen och blir en av de
första länderna inom NATO som använder ett fjärde generationens
stridsflygplan. Vi gläder oss åt, att genom dagens avtal, förse Ungern
med en kostnadseffektiv lösning som till fullo fungerar i NATO-
samarbetet och uppfyller de utökade tekniska kraven. Vi står fullt
beredda att gynna den ungerska industrin i enlighet med det utökade
avtalet och därigenom fortsätta det utmärkta samarbete som vi haft med
Ungern sedan 1995", säger Kjell Möller, Vice Verkställande Direktör för
Gripen International.

Gripen International har åtagit sig att leverera
industrisamarbetsprojekt till ett värde av 110% av det modifierade
leasingavtalets värde, detta inkluderar investeringar på 32% av det
utökade avtalets värde. Hela avtalet kommer att ha fullgjorts inom 14 år
från tecknandet av kontraktet 2001 och hälften av åtagandet skall uppnås
inom 8 år.

SAAB AB och BAE SYSTEMS är världsledande när det gäller att leverera
industrisamarbetes program vid försvarsinköp. Till dags dato finns
program i mer än 30 länder med ett totalt värde på mer än 20 miljarder
US$.


Bakgrund:
Gripens kontor i Ungern etablerades 1994. Ett initialt
industrisamarbetssavtal (pre-offset) skrevs i september 1995 och
industrisamarbetsprojekt till ett värde av 876 miljoner US$ hade
registrerats fram tills dess kontot avslutades 2002.

Ett nytt industrisamarbetssavtal gällande Gripen undertecknades i
december 2001 i samband med att Ungern tecknade leasingavtal på 14
Gripen stridsflygplan.
Den första begäran om registrering av industrisamarbetsprojekt i
enlighet med kontraktet som skrevs 2001, skickade Gripen International
till det ungerska Ekonomi- och Transportministeriet den 4 december 2002.
De industrisamarbetsprojekten uppgår till ett värde på cirka 1,5
miljarder Skr. (165 miljoner Euro).

Bakgrundsinformation:

Gripen International är kontraktsorganisation med ansvar för
marknadsföring, försäljning och support av Gripenflygplan över hela
världen. SAAB Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien äger gemensamt
Gripen International.

Gripen är det första fjärde generationens stridsflygplan i operativ
tjänst. Det är utvecklat för att möta såväl nuvarande som framtida hot,
samtidigt som det uppfyller hårda krav på flygsäkerhet, pålitlighet,
effektiv utbildning och låga användningskostnader.

Gripen är redan i operativ tjänst i det svenska Flygvapnet som har
beställt 204 plan (inklusive 28 tvåsitsiga). Gripen har också beställts
av det sydafrikanska Flygvapnet (28 plan) och Ungern har tecknat avtal
med den svenska regeringen om leasing av 14 Gripenplan.

För ytterligare information kontakta:
Owe Wagermark, Informationschef, Gripen International
Mobil: 070 889 60 00 Fax: 013 18 0055 Email: owe.wagermark@gripen.com

Marie Aktö, Informatör, Gripen International
Mobil: 070 989 71 10 Email: marie.akto@gripen.com

Foton: Bilder finns tillgängliga på: www.gripen.com


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00970/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00970/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=214512

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF