Order från Ungern värd 2 miljarder för Saab

Det utökade leasingsavtalet om 14 Gripenflygplan från svenska staten
till Ungern innebär också ett modifierings-arbete för Saab Aerospace.
Beställningen är värd drygt
2 miljarder kronor för Saab.

Den 3 februari tecknade Försvarets Materielverk (FMV) och den ungerska
staten ett tilläggsavtal till det ursprungliga leasingavtalet från 2001
om ytterligare modifiering av 14 Gripenflygplan. Med anledning av detta
har ett avtal rörande ett utökat utvecklings- och modifieringsarbete
tecknats som är värt drygt 2 miljarder kronor för Saab.

Modifieringsarbetet innebär att de 14 Gripenflygplanen bland annat får
lufttankningsförmåga, ombordgenererande syre (OBOGS), engelskspråkiga
färgdisplayer i cockpit, Nato-interoperabelt kommunikationssystem och
förmåga att bära Nato-vapen inkluderande laserstyrda bomber.

Bakgrunden till avtalet är att Sverige har kunnat erbjuda Ungern ett
flygplan i världsklass till ett förmånligt pris med bra
finansieringsvillkor och med ett långsiktigt industriellt samarbete.

-Denna lösning visar den vidareutvecklingsförmåga som är möjlig med
Gripen-systemet och bekräftar Gripens position inom Natos
flygstridskrafter. Liknande lösningar bör även kunna erbjudas andra
länder, säger Åke Svensson, affärsområdeschef för Saab Aerospace.

Tilläggsavtalet innebär att Ungern blir det första Natolandet som kommer
att operera den fjärde generationens stridsflygplan och därmed uppfylla
såväl de nationella, europeiska kraven och kraven från Nato. Efter en
leasingperiod på tio år avser Ungern att köpa flygplanen.

Det nya modifieringsarbetet innebär att leveranserna flyttas fram till
ett år till 2006. Modifieringsarbetena sker vid Saab Aerospace i
Linköping.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn: 013-46 53 109,
mobil: 0709-89 7109
www.saabeaerospace.com------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00290/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=215486

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF