Saab AB publicerar årsredovisningen för 2002 på nätet

Idag, den 27 februari, kl. 12.00 publicerar Saab AB sin årsredovisning
för 2002 på hemsidan www.saab.se/ir. Den tryckta årsredovisningen kommer
aktieägarna till del den 3 mars och kan beställas från och med nästa
vecka.

Detta är första året som Saab AB publicerar årsredovisningen på Internet
innan den ges ut i tryckt form. Syftet är att förbättra tillgängligheten
och snabbheten i informationsgivningen.

Den årsredovisning som publiceras i pdf-format på Saabs hemsida kan
skrivas ut och laddas hem, och tillför dessutom ökad användbarhet
jämfört med vad som är möjligt i det tryckta formatet. Användaren
erbjuds bland annat en indexerad och sökbar innehållsförteckning med
flera nivåer, fritextsökning i hela dokumentet, länkar från
årsredovisningens resultat- och balansräkning direkt till noter samt
direkt indexering på respektive not.

I tillägg tillhandahålls resultaträkning, balansräkning samt
kassaflödesanalys som separata Excel-dokument på Saabs hemsida i syfte
att underlätta för egna analyser av siffermaterialet.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25
Iréne Svensson, Informationsdirektör, tel 08 - 463 01 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00100/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00100/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=219647

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF