Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala varslar 100 personer

Efter beslut i styrelsen för Saab Bofors Underwater Systems AB, har
företaget idag lämnat ett varsel till Länsarbetsnämnden som berör 100
personer, varav 50 arbetare och 50 tjänstemän. Förhandlingar med berörda
fackliga organisationer kommer att inledas omedelbart.


Beslutet grundar sig på en vikande beläggning och bristande lönsamhet.
Företaget måste också möta en förändrad marknadssituation, vilket medför
att verksamheten inriktas mot ett tjänsteproducerande företag med
möjlighet till produktion av mindre serier och demonstratorer.

- När inneliggande ordrar på tunga torpeder avslutas kommer
beläggningssvackan att påverka företaget, därför är det nödvändigt att
lägga detta varsel. Det är givetvis mycket tråkigt, säger Mikael
Grodzinsky, VD Saab Bofors Underwater Systems AB.

- Från företagets sida kommer vi göra vårt bästa för att mildra
omständigheterna för de medarbetare som berörs, avslutar Mikael
Grodzinsky.


Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.


För ytterligare information var vänlig kontakta:
Mikael Grodzinsky, VD, Saab Bofors Underwater Systems AB
Tfn: 0141-22 45 10, 073-668 2600

Katarina Tolgfors, Bitr. Informationschef, Saab Bofors Dynamics AB,
Tfn: 0586-811 57, 073-668 11 57


www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00240/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=216349

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF