Ny organisation för Saab Aerospace i Linköping

Saab Aerospace i Linköping får en ny organisation från och med den 14
juli 2003. Verksamheten kommer att bedrivas i två nya affärsenheter,
Saab Aerosystems och Saab Aerostructures. Dessutom bildas en
supportenhet, Saab Support. Samtliga enheter kommer att rapportera
direkt till Saabs koncernledning.

Saab Aerosystems ska ha affärsfokus på försvarsmarknaden, med eget
långsiktigt systemansvar för de egenutvecklade flygsystemen som Gripen,
systemansvar i internationella partnerskap för nya avancerade flygsystem
som obemannade farkoster (så kallade UAV:er), samt delsystemansvar för
andra flygsystem, som taktiska system till helikopter. Chef för Saab
Aerosystems blir Lennart Sindahl, som tillika blir platschef i Linköping
med ansvar för relationer till politiker, myndigheter och näringsliv i
regionen. Ställföreträdande chef för Saab Aerosystems blir Johan
Lehander.

- Tiden är nu mogen för en uppdelning av affärsområdet i två
affärsenheter. Det nyligen utökade kontraktet med Ungern för Gripen och
de fortsatta exportmöjligheterna är viktiga affärsförutsättningar för
Aerosystems, säger Åke Svensson, tillträdande VD för Saab AB och
avgående chef för Saab Aerospace.

Saab Aerostructures affärsfokus blir delsystemleveranser av skrov- och
strukturdelar till bland andra Gripen, Airbus, Boeing och helikoptrar.
Saab Aerostructures får också utökat ansvar när det gäller
skrovproduktion till Gripen. Chef för Saab Aerostructures blir Pontus
Kallén.

- Framgångsrika rationaliseringsprogram och nya projekt som bland annat
Airbus A380 har skapat goda förutsättningar för ett lönsamt
Aerostructures, säger Åke Svensson.
Saab Support ska leverera efterfrågade koncerngemensamma tjänster till
affärsenheter och bolag i Linköping, samordnat med andra orters
supportenheter. Uppgiften blir främst att kostnadseffektivt leverera
tjänster till Saab Aerosystems och Saab Aerostructures enligt deras
definierade behov. Chef för Saab Support blir Kjell Johnsson.

- Den nya organisationen ger större möjligheter för enheterna att
fokusera på sina respektive kunder, samtidigt som det blir lättare att
påverka de egna kostnaderna, säger Åke Svensson.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta;
Peter Larsson, informationschef Saab Aerospace,
tel 013-18 00 18 eller 0734-18 00 18

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/27/20030327BIT00120/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=225144

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF