Delårsrapport januari - mars 2003

DELÅRSRAPPORT
januari - mars 2003

· Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och
orderstocken uppgår därmed till över 45 miljarder kronor.
· Nettoomsättningen blev 4.033 Mkr (3.530), en ökning med 14%.
· Rörelseresultatet uppgick till 226 Mkr (146) och resultatet efter
finansiella poster var 178 Mkr (98).
· Vinsten per aktie var 1,12 kr (0,73).


Verkställande Direktörens kommentar

"Den underliggande efterfrågan på våra marknader växer och Saab
fortsätter att växa med den. Både orderingång och fakturering ökade
jämfört med motsvarande period föregående år och orderstocken är nu
rekordhöga 45 miljarder kronor, motsvarande närmare tre års fakturering.
Den enskilt största ordern under kvartalet kom från Ungern som
fördjupade den leasingaffär man ingått med svenska staten. För vår del
handlar det om ytterligare 2 miljarder kronor i
modifieringsbeställningar och därmed sammanlagt 3 miljarder. Gripen har
därmed befäst sitt genombrott på NATO-marknaden.

Andra viktiga beställningar under första kvartalet var bland annat
lasersimulatorsystem till helikoptrar och omfattande exportbeställningar
på pansarvärnsvapen. Orderingången fortsätter att domineras av
beställningar från kunder utanför Sverige och andelen beställningar från
dessa kunder i orderstocken ökade till 62 procent.

Under första kvartalet har som tidigare meddelats varsel lagts om
personalneddragningar inom undervattensverksamheten till följd av
vikande beläggningsgrad. Även inom andra områden, framförallt inom
SaabTech och Aerospace, föreligger behov av att anpassa resurserna bland
annat beroende på att få svenska utvecklingsprogram startats de senaste
åren.

Den sedvanliga variationen av resultatet över året och de kostnader vi
tagit för strukturåtgärder inom undervattensverksamheten innebar att
första kvartalet som förutsetts var resultatmässigt relativt svagt även
2003. I enlighet med tidigare bedömning räknar jag dock fortfarande för
helåret med fortsatt tillväxt och fortsatt förbättring av
rörelseresultat och rörelsemarginal, men att marginalen sannolikt inte
når vårt långsiktiga tioprocentsmål förrän nästa år."

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30

Presskonferens med VD Bengt Halse:
Idag måndag den 14 april kl 10.30, World Trade Center, Stockholm

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag måndag den 14 april ca kl 11.30 - 12.00 tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén tel 070 - 889 7038

Internationell telefonkonferens:
Idag måndag den 14 april kl 13.00. tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén för anmälan tel 070 - 889 7038
och ytterligare information.Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00210/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00210/wkr0002.pdf Hela Rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=228672

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF