Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 7 april 2003

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50
kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 10 april
2003. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 15 april 2003.

Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes
av bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade att nomineringsprocessen till 2004 års
bolagsstämma ska tillgå så att de fyra största aktieägarna under årets
fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens
ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelse att
föreläggas ordinarie bolagsstämma för beslut. Namnen på de fyra
representanterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Styrelseledamöterna Anders Scharp, Erik Belfrage, Stephen Henwood, Peter
Nygårds, George Rose, Björn Svedberg, Marcus Wallenberg och Alison Wood
omvaldes.

Nyval av Åke Svensson.
Åke Svensson är chef för Saab Aerospace och tillträdande vd i Saab.

Nyval av revisionsbolaget Ernst & Young till revisor för en tid av fyra
år.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB.

Styrelsen
Saab AB

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information vänligen kontakta;
Anders Stålhammar, Presschef Saab AB tel: 08-463 0175, 0708-89 70 96
Agneta Kammeby, Investor Relationstel: 013-18 71 25, 0708-89 43 75


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01270/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=227634

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF