Saab Training Systems tecknar nyckelkontrakt för 100 miljoner kronor med Storbritanniens Försvarsministerium

Saab Training Systems tecknar nyckelkontrakt för 100 miljoner kronor med
Storbritanniens Försvarsministerium

Saab Training Systems har tecknat två kontrakt med Storbritanniens
Försvarsministerium; UK Land Digitisation och BGTI (Battle Group Thermal
Imager).

Kontraktet avseende UK Land Digitisation inkluderar uppdatering av de
tidigare levererade Saab BT46 simuleringssystemen för att göra dessa
kompatibla med brittiska arméns nya digitala radiosystem, BOWMAN, ett
system som ger säker taktisk kommunikation i strid för mark- flyg- och
kustförsvar. Leverans sker i mitten på 2004.

- TES-träning (Tactical Engagement Simulation) har kommit att bli en av
de viktiga byggstenarna i den stegvisa utbildningen upp till
formationsnivå. Det är väsentligt att säkerställa att denna möjlighet
bibehålles under installationen av BOWMAN. En framgångsrik
implementering av BOWMAN In Service Date (ISD) är beroende av lyckade
fältförsök med en TES-baserad brigad. Konverteringen av TES, och Saab
Training Systems del i den, är följaktligen en nyckelkomponent för att
bibehålla arméns stridsberedskap under den konverteringsprocess som
BOWMAN Digitaliseringen innebär, säger Col R J M Porter - UK MoD Deputy
Director Equipment Capability Direct Battle Engagement.

Kontraktet på BGTI arbete inkluderar integrering av simulatorsystemet
med det nya BGTI-siktet (Battle Group Thermal Imager) som kommer att
införas på Warrior- och Scimitarfordonen från 2004.

- När kunden investerar i ny modern teknologi är det viktigt att
utbildningsmiljön följer utvecklingen. Den här ordern visar åter igen
att vår utrustning har en särskild roll vid utbildningen av den
brittiska armén, säger Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems.

Uppgraderingen innehåller ett flertal förbättringar av realismen och av
termisk- och nattkapaciteten. Den innehåller också en ögonsäker laser
för avståndsmätning och ger även möjlighet till framtida förbättringar
av DFWES.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ohlson, VD, Saab Training Systems, tel. 036-38 86 01
Jesper Larsson, UK Support & Repair and PDS Manager,
Saab Training Systems, tel. 0736-687436

www.saab.se
www.saabtrainingsystems.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00490/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00490/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=231266

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF