Saab Ericsson Space bidrar till sökandet efter liv på Mars

Europas första mission för att utforska den mystiska röda planeten
kommer att starta från Baikonur i Kazakstan den 2 juni. Satelliten Mars
Express och dess landarfarkost, Beagle-2, har som uppgift att söka efter
tecken på liv. Saab Ericsson Space AB har levererat utrustning som är
nödvändig för att uppdraget skall lyckas.

Satelliten Mars Express kommer att vara på väg till sitt mål ända tills
i december när den beräknas gå in i en polär bana runt Mars och cirkla
där i ett helt Mars-år. Väl där, kommer Mars Express att släppa loss
landaren Beagle-2 (döpt efter ett av Darwins experiment). Landaren
kommer att använda sina instrument för att söka efter befintliga och
utdöda livsformer. Mars Express kommer under tiden att ta detaljerade
bilder av Mars och också med hjälp av radar leta efter vatten i flytande
eller frusen form ner till kilometerdjup under planetens yta.

Mars Express har finansierats av europeiska rymdstyrelsen ESA. Saab
Ericsson Space har levererat satellitens datahanteringssystem till
projektets huvudleverantör Astrium i Toulouse, Frankrike. Detta system
har till uppgift att kontrollera satellitens funktioner och rapportera
dess status till markkontrollen. Det levererade systemet är av samma typ
som det system som redan levererats till kometlandaren Rosetta som
fortfarande väntar på marken på sitt omplanerade uppdrag. Saab Ericsson
Space har också levererat satellitantenner för kommunikation till Alenia
i Turin, Italien, en annan av huvudleverantörena inom projektet.
Leveranserna omfattar ett antal utvecklingsmodeller och apparater till
ett fullt redundant system.
Till bärraketen Soyuz, bidrar Saab Ericsson Space med ett
separationssystem som håller fast satelliten vid raketen under
uppskjutningen och sedan frigör satelliten när rätt banposition
uppnåtts.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska
isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer.
Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping.
Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA,
Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda,
varav 420 i Göteborg.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Nordfeldt, Informationschef
Tfn: 031-735 43 12, Mobil 0703-668 03 12, Fax: 031-735 45 00

För ytterligare information om projektet, besök speciell hemsida om Mars
Express på ESA's hemsida: http://sci.esa.int/home/homepage/

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00250/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=235146

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF