Saab Ericsson Space varslar 80 personer i Göteborg

Saab Ericsson Space varslar ytterligare 80 personer vid
Göteborgsverksamheten. Den internationella marknaden för
telekommunikationssatelliter är fortsatt svag och Sveriges
rymdbudget har under ett antal år successivt beskurits.

Saab Ericsson Space har sedan bildandet 1992 framgångsrikt marknadsfört
produkter för användning ombord på kommersiella
telekommunikationssatelliter. De senaste åren har detta områdes andel av
företagets omsättning varit ca 50 %. Förra året beställdes dock enbart 5
nya satelliter på världsmarknaden mot normalt 25-30. Marknaden väntas
fortsatt vara svag under de närmaste åren. Det är till stora delar en
effekt av den allmänna telekommunikationskrisen.

- I denna svåra situation accentueras problemen ytterligare av att den
statliga budgeten för rymdverksamhet fortsatt att minska och i dagsläget
tyder inget på att någon ökning av anslagen är att vänta. Sammantaget
leder detta till en mycket bekymmersam situation för svensk
rymdindustri, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space.

Personal både inom konstruktion, produktion och administration kommer
att beröras av dagens varsel. MBL-förhandlingar inleds omgående.
Företaget samarbetar liksom vid tidigare varsel med Trygghetsrådet och
Arbetsförmedlingen.

Saab Ericsson Space AB's anläggning i Linköping och dotterbolaget
Austrian Aerospace i Wien, Österrike, berörs inte av åtgärderna.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik
och antenner, styr- och separationssystem samt termiska
isoleringsmaterial
för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns
i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har
dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc.
Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i Göteborg.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Nordfeldt, Informationschef
Tfn: 031-735 43 12, Mobil 0703-668 03 12, Fax: 031-735 45 00
www.saab.se
www.space.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00230/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00230/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=233419

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF