AerotechTelub tecknar nytt avtal med Elekta

AerotechTelub och Elekta fortsätter att stärka sitt samarbete.
Parterna har tecknat ett nytt flerårigt samarbetsavtal för fortsatt
produktion hos AeroetechTelub av strålkniven, Leksell Gamma Knife.

- Tillverkning av komplexa och tekniskt avancerade produkter inom det
medicintekniska området är ett bra exempel på hur kompetens och resurser
från försvars- och flygverksamhet kan användas, säger Carl Erik
Johansson, vVD AerotechTelub.

AerotechTelubs samarbete med Elekta har utvecklats starkt under de
senaste åren i samband med Elektas försäljningsframgångar. AerotechTelub
har rollen att tillverka och medverka i utvecklingsarbetet av Leksell
Gamma Knife. Omfattningen av avtalet är ca 400 MSEK.
Leksell Gamma Knife är en av flera produkter som AerotechTelub
tillverkar för Elekta.

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa
kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt
minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan.
Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva
samt skonsamma för patienten. Över 200.000 patienter har behandlats med
Leksell Gamma Knife som idag finns installerad vid cirka 175
neurokirurgiska centra världen över.

AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska
tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom
informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret,
verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet.
AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 100 medarbetare och
omsätter 2,1 miljarder kronor.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gert Lövgren, Marknadschef MainPartner AerotechTelub AB,
tel 013-23 11 38
Johan Sedihn, VD Elekta Instrument AB, tel 08-587 254 00

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00080/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=236007

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF