Saab, Ericsson, IBM och Boeing i samarbete inför framtidens nya försvarslösningar

Saab, Ericsson, IBM och Boeing i samarbete inför framtidens
nya försvarslösningar

Saab, Ericsson, svenska IBM och amerikanska Boeing har tillsammans
lämnat in offert till FMV avseende uppbyggnad av det svenska framtida
nätverkbaserade försvaret

Regering och Riksdag har bestämt att det svenska försvaret skall
utvecklas mot ett nätverksbaserat försvar (NBF). De framtida
försvarslösningarna innehåller ett nytänkande med användning av civilt
utvecklad teknik där nya och befintliga försvarssystem anpassas för att
ingå i ett integrerat försvar.

De samarbetande företagen bildar ett kraftfullt team med förmåga att
utveckla systemlösningar som lägger grunden för ett sådant
nätverksbaserat försvar. Delar av lösningarna bedöms också kunna
användas för att stärka det civila samhället inom kommunikations- och
informationssystemområdena.

Saab har erfarenhet av och kompetens inom utveckling, tillverkning och
underhåll av breda försvarssystemlösningar samt tillhandahållande av
därmed sammanhängande avancerade tekniska produkter och tjänster inom
försvar, flyg, rymd och näraliggande områden. Saab har kompetens
avseende systemsammanhållning, integration och systemdesign på "högre"
systemnivåer samt inom avancerade lednings-, vapen- och
plattformssystem.

Ericsson är världsledande inom infrastruktur för telekommunikation och
levererar kompletta helhetslösningar för samtliga mobilsystem standarder. Ericsson
är också världsledande inom fasta system för flertjänstnät och bredbandsteknik.
Ericsson är även bland de främsta i världen vad gäller komplexa radarlösningar för
såväl mark-som sjö- och luftburna plattformar inklusive ledningsfunktionalitet och
omvärldssystem.

IBM bidrar med företagets samlade erfarenheter från att driva och
utforma stora komplexa lösningar baserade på informationsteknologi. Lösningar
som är flexibla, skalbara, robusta och baserade på öppna standarder.
Forskningsresurser från On Demand Innovation Services, som är IBM Research
tjänsteorganisation, kommer att ställas till förfogande.

Boeing är ett betydande amerikanskt försvarsföretag som av USA:s
försvarsdepartement utsetts till en ledande aktör inom utvecklingen av
framtida försvarssystem. Boeings tekniska kompetens, i kombination med
dess överlägsna arkitektur och integrationskunskaper, ger Boeing en unik
position för att framgångsrikt stödja genomförandet av NBF-programmet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB,
tel.+46 ( 0) 8-463 01 30, +46 (0) 734-187130, www.saab.se

Svante Bergh, Direktör, Strategisk Marknad
Ericsson Microwave Systems AB
Tel +46 31 7476767, e-mail: svante.bergh@emw.ericsson.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00140/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00140/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=236661

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF