Saab Bofors Underwater Systems har tecknat nytt kontrakt med FMV värt 210 MSEK

Saab Bofors Underwater Systems har tecknat nytt kontrakt med FMV värt
210 MSEK

Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala har tecknat kontrakt med
Försvarets Materielverk (FMV) avseende nya fjärrstyrda
undervattensfarkoster. Dessa är avsedda att brukas av den Svenska
Marinen för bland annat minjakt.

- Det är mycket glädjande och viktigt att vi får sälja det här systemet
till vår svenska kund, säger Mikael Grodzinsky, VD för Saab Bofors
Underwater Systems.

Kontraktet är värt 210 MSEK med optioner på ytterligare ca 140 MSEK.
Leveranserna utan optioner kommer att påbörjas 2005 och pågå fram t.o.m.
2007. Om optionerna utlöses pågår leveranserna fram till 2011.

Farkosterna är en vidareutveckling av Saab Bofors Underswater Systems
undervattensfarkost Double Eagle MKIII, vilken sedan 2002 är
kontrakterad av både Holländska och Belgiska Marinen.

De kontrakterade farkosterna skall användas ombord på Svenska Marinens
nya korvetter av Visby-klass. De är även avsedda att kunna användas från
minjaktfartyg av Landsort-klass. Minjakt innebär lokalisering,
klassificering samt omhändertagande av både förankrade och
bottenplacerade sjöminor.

Saab Bofors Underwater Systems AB är världsledande avseende bl.a.
fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt och minförstöring.
Företaget har sedan tidigare levererat undervattensfarkoster till
Svenska Marinen samt till ett flertal länder i övriga världen.

Beställningarna innebär inte några förändringar i de varsel som lagts
utan ingår i tidigare prognoser.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Mikael Grodzinsky, Saab Bofors Underwater Systems,
tel nr 073-668 2600
Informationschef Anders Florenius, tel nr 0586-812 23, 070-582 32 30

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00520/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00520/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=239273

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF