Saab Delårsrapport januari - juni 2003

DELÅRSRAPPORT
januari - juni 2003


· Omsättningen blev 8.273 Mkr (8.284).
· Resultat efter skatt uppgick till 240 Mkr (263).
· Vinsten per aktie var 2,25 kr (2,47).
· Orderingången första halvåret var över 12 miljarder kronor, varav 6
miljarder kronor i andra kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till
rekordhöga 47 miljarder kronor.
· Rörelseresultatet uppgick till 441 Mkr (474) och resultatet efter
finansiella poster var 362 Mkr (374).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 733 Mkr (373).Verkställande Direktörens kommentar

"Saab fortsätter att ha en god orderingång, totalt drygt 12 miljarder
kronor under årets första sex månader. Det innebär att orderstocken nu
är rekordhöga 47 miljarder kronor, motsvarande närmare tre års
fakturering. Den enskilt största beställningen under andra kvartalet kom
från Airbus genom att vi nu tecknat det slutgiltiga avtalet avseende
vingbalkar till A380. Under kvartalet levererade vi dessutom planenligt
den första vingbalken till Airbus UK, i ett projekt som Saab deltagit i
sedan konceptstudierna inleddes 1997.

Exempel på andra viktiga beställningar under andra kvartalet är den
australiensiska ordern på luftvärnssystem, flera brittiska beställningar
avseende lasersimulatorer och den svenska beställningen på nya
fjärrstyrda undervattensfarkoster för bland annat minjakt. Orderingången
fortsätter att domineras av beställningar från kunder utanför Sverige
och andelen beställningar från dessa kunder i orderstocken ökade till
62%.

Under andra kvartalet lämnade Saab tillsammans med Ericsson, IBM och
Boeing en offert till FMV avseende uppbyggnaden av det svenska framtida
nätverksbaserade försvaret.

Under andra kvartalet har som tidigare meddelats ytterligare varsel
lagts om personalneddragningar inom koncernen. Totalt har under året 800
personer varslats till följd av vikande beläggningsgrad framförallt
beroende på att få svenska utvecklingsprogram startats de senaste åren.
Den sedvanliga variationen över året och de kostnader vi tagit för
strukturåtgärder i både första och andra kvartalet innebar att första
halvåret var resultatmässigt något svagare än samma period föregående
år. I enlighet med tidigare bedömning räknar jag dock fortfarande för
helåret med fortsatt tillväxt och fortsatt förbättring av
rörelseresultat och rörelsemarginal.

På måndag den 14 juli tar Åke Svensson över rodret på Saab-skutan,
vilket han är sällsynt väl skickad till. Samtidigt som jag med stor
tillförsikt ser fram emot kaptensbytet vill jag önska Åke all framgång
med ett oerhört spännande, innovativt och fint företag."


Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - september 2003 publiceras den 8 oktober 2003.
Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 12 februari 2004.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag onsdag den 9 juli ca kl 13.00 tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén tel 0734 - 18 71 49

Internationell telefonkonferens:
Idag onsdag den 9 juli kl 13.30. tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare tel 0734 - 18 71 49
information.Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=239939

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF