Saab Ericsson Space får kontrakt på signalgenerator till navigationssatellitsystemet Galileo

Saab Ericsson Space får kontrakt på signalgenerator till
navigationssatellitsystemet Galileo

Saab Ericsson Space har under flera år på ESA's uppdrag arbetat med
utveckling av den apparat som skall generera navigationssignalerna i
Galileo, Europas civila motsvarighet till USA's militära GPS-system. Nu
är det klart att företaget också får leverera signalgeneratorer till den
första experimentella satelliten.

- Saab Ericsson Space och våra industriella partners har all den
kompetens som krävs för uppdraget och vi har också det tidplanemässiga
försprång som måste till för att klara den mycket tuffa tidplanen, säger
Rolf Kallander, Saab Ericsson Space projektledare.

Galileo är ett samarbetsprojekt mellan EU och ESA och har som syfte att
göra Europa oberoende av USA's militära navigationssystem GPS och att
erbjuda användarna ännu högre noggrannhet och bättre tillgänglighet samt
bättre störtålighet än vad GPS ensamt kan åstadkomma. Tanken är att
mottagare skall finnas tillgängliga som kan ta emot både GPS och Galileo-
signaler när systemet tas i bruk 2008.

Saab Ericsson Space leder sedan flera år tillbaka en industrigrupp där
Astrium i Tyskland och Austrian Aerospace i Österrike ingår med målet
att definiera och bygga en försöksutrustning för signalgeneratorn i
satelliterna för Galileo-systemet. Denna första försöksutrustning kommer
att levereras i slutet av sommaren.

Innan systemet med 30 satelliter byggs fullt ut, kommer först två
försökssatellliter att skickas upp och därefter ytterligare tre
satelliter för att prova att systemet fungerar som avsett.

Den beställning som Saab Ericsson Space med teammedarbetare nu fått,
gäller signalgeneratorer till den första försökssatelliten. Ordern
omfattar leverans av en provmodell samt två apparater av rymdkvalitet
och omfattande provningsarbete.

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik
och antenner, styr- och separationssystem samt termiska
isoleringsmaterial
för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns
i
Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har
dotterbolag i
Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc.
Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i Göteborg.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.
För ytterligare information, kontakta: Lars Nordfeldt, Informationschef
Tfn: 031-735 43 12, Mobil 0703-668 03 12, Fax: 031-735 45 00


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00200/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00200/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=241187

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF