Saab Ericsson Space levererar frekvensomvandlare till Spaceway

Saab Ericsson Space har levererat utrustning till Spaceway, nästa
generations bredbandssystem via satellit. Systemet består av tre
satelliter tillverkade av Boeing Satellite Systems och är det första av
sitt slag på millimetervågs-frekvenser (Ka-band). Satelliterna kommer
att förse Nordamerika med trådlös tvåvägskommunikation för data,
internet och multimedia.

- Det är en milstolpe för oss att vi nu levererar utrustning till en
nyttolast för Ka-band. Kompetens på det frekvensbandet är en viktig
tillgång för framtiden. Vi är tacksamma att världens största
satellittillverkare, Boeing har givit oss detta förtroende, säger VD
Bengt Mörtberg.

Hughes Network Systems har som beställare och operatör investerat 1.8
Miljarder dollar för att kunna erbjuda bredbands-anslutning till de 40
miljoner hushåll i Nordamerika som idag saknar möjlighet via det
markbundna nätet. För företag erbjuds möjligheter till videokonferenser,
telemedicinska tillämpningar och interaktiv utbildning som några
exempel. Kapacitetsutnyttjandet kan varieras genom s.k. "Bandwidth-on-
demand", med datanedladdning upp till 50 Megabit per sekund (Mbps) medan
uppladdning kan ske med 16 Mbps.

Spaceway-satelliterna har en kapacitet som är 5-8 gånger högre än dagens
satelliter tack vare teknologi som förutom bredbandsprestanda inbegriper
att man har en digital "telefonväxel" ombord och en antenn som kan
anpassas efter den trafikbelastning och geografiska kundfördelning som
råder i varje ögonblick. Den första satelliten kommer att skjutas upp
tidigt nästa år från Stilla havet. Spaceway har global tillgång till Ka-
bandets spektrum, så vidare utbyggnad av systemet är att vänta om man
får den ekonomiska framgång som planerats.

Saab Ericsson Space har levererat 6 st. Upconverters, vars funktion är
att konvertera signaler från basbandet (20 - 480 MHz) till satellitens
nedlänksfrekvens vid 20 GHz (Ka-band).

Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt
termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och
bärraketer. Huvudkontoret finns i
Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har
dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson
Space Inc. Saab Ericsson Space har ca. 600 anställda, varav 420 i
Göteborg.

Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

För mer information vänligen kontakta:
Lars Nordfeldt, Informationschef
Telefon: +46 31 735 4312, Mobil: +46 703 668 0312, Fax: +46 31 735 45 00

www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00410/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030715BIT00410/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=240395

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF