Saab får beställning från FMV av Sjömålsrobotsystem RBS15 på Visbykorvetter

Saab får beställning från FMV av Sjömålsrobot-system RBS15 på
Visbykorvetter

SAAB Bofors Dynamics har erhållit en beställning gällande installation
av Sjömålsrobotsystem RBS15 på korvetter av typen Visby. Ordersumman
uppgår till ca 90 Mkr.

- Integrationen av RBS 15 på Visby är världsunik, det är första gången
en tung sjömålsrobot integreras på ett riktigt "stealth"-fartyg"; säger
Gunnar Språng, affärsenhetschef Air and Sea Missile Systems, Saab Bofors
Dynamics.

Uppdraget är en del i den, sedan länge, pågående evolutionära
utvecklingen av systemet och innebär helt nya principer för installation
ombord på fartyget. Installationen ombord på korvetter av typen Visby
kommer helt att ske under däck och bakom luckor i skrovet. Detta för att
kunna bibehålla fartygets unika "stealth-egenskaper".

Leverans av systemet kommer att påbörjas under 2005.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.s

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Språng, Saab Bofors Dynamics
tel: 070-5306395

www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030704BIT00610/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030704BIT00610/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=239648

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF