SNPE, Saab och Patria bildar ett ledande europeiskt krut- och sprängämnesföretag - EURENCO

SNPE, Saab och Patria bildar ett ledande europeiskt krut- och
sprängämnesföretag - EURENCO

Den franska koncernen GROUPE SNPE och dess dotterbolag SNPE Matériaux
Energétiques (SME) samt NEXPLO Industries ägare, den svenska Saab-
koncernen och den finländska Patria-koncernen, har idag undertecknat ett
bindande avtal med avsikt att slå samman sina respektive krut- och
sprängämnesverksamheter till ett företag med namnet EURENCO, European
Energetic Corporation. GROUPE SNPE kommer att äga 60,2 % i det nya
bolaget och Patria och Saab 19,9 % vardera.

Enligt tidplanen kommer EURENCO att vara i drift i början av år 2004,
efter att nödvändiga myndighetstillstånd erhållits. Företaget kommer
inledningsvis att ha en omsättning på över 100 MEUR och få 850
anställda. EURENCO kommer att ha sitt huvudkontor i Paris, med fyra
nationella dotterbolag verksamma i Belgien, Finland, Frankrike och
Sverige.

Avsikten hos såväl aktieägare som det nya företagets kommande ledning är
att skapa ett världsledande företag inom krut- och sprängämnesområdet,
med en hög nivå vad avser teknologi och kunskap, som skall vara en säker
och pålitlig leverantör till ammunitionstillverkare i både Europa och
övriga delar av världen.

EURENCO skall fokusera på miljö- och säkerhetsfrågor, och kommer att
utveckla sina fem industrianläggningar (Clermont i Belgien, Vihtavuori i
Finland, Bergerac och Sorgues i Frankrike samt Karlskoga i Sverige) med
tonvikt på deras respektive styrkor.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lagerqvist, Saab Nexplo, tel: 0586-831 52

www.saab.se
www.snpe.com
www.patria.fi


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00400/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=240093

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF