Saab får nytt kontrakt på leveranser till British Army för 100 MSEK

Saab Training Systems, Huskvarna, har fått en beställning från Raytheon-
Lockheed Martin Javelin Joint Venture (USA), värd 100 MSEK. Eventuell
extra utrustning och supporttjänster tillkommer.

Utvecklingen av lasersimulatorn Saab BT46 JAVELIN bedrivs gemensamt av
Saab Training Systems och Raytheon-Lockheed Martin Javelin Joint
Venture, som är huvudleverantör till British Army av det kompletta
JAVELIN-systemet med vapen och utbildning.

- Den här beställningen är ett viktigt genombrott, eftersom vi för
första gången når utanför de nuvarande utbildningsområdena för DFWES
taktisk träning, ut till de olika regementena runt om i Storbritannien.
Den stärker också vår position som partner, när företag inom
försvarsindustrin skall leverera kompletta vapen- och utbildningssystem
till militära beställare, säger Johan Ohlson, VD för Saab Training
Systems AB.

Lasersimulatorn Saab BT46 JAVELIN är en central utbildningskomponent i
JAVELIN-programmet, som med hög grad av realism låter användaren öva sig
i vapenhantering och användning av systemet i en utomhusmiljö med
taktiska parametrar. Simulatorn kommer också att användas tillsammans
med utbildningssystemet DFWES (Direct Fire Weapon Effect Simulator), som
Saab Training Systems levererat och nu tillhandahåller underhåll av till
förband i Storbritannien samt brittiska förband i Tyskland och Kanada.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad
militär utbildningsmateriel som lasersimulatorsystem, instrumenterade
träningsanläggningar, målmateriel samt tjänster som service och
underhåll av levererade system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Eriksson, UK Programme Manager, Saab Training Systems AB,
Tel: 0709 48 83 23, 036 38 83 23

Lars Birging, Vice President Marketing, Saab Training Systems AB,
Tel: 036 38 87 06

Anders Jonzon, Communications Manager, Saab Training Systems AB,
Tel: 036 38 81 16

www.saab.se
www.saabtrainingsystems.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00470/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/10/20030910BIT00470/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=245930

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF