DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003

· Omsättningen blev 11.722 mkr (11.708).
· Resultat efter skatt uppgick till 327 mkr (410).
· Vinsten per aktie var 3,07 kr (3,85).
· Orderingången efter tre kvartal uppgick till 15 miljarder kronor
(16 miljarder), varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet
(3 miljarder). Orderstocken uppgår därmed till 46 miljarder kronor
(44 miljarder).
· Rörelseresultatet uppgick till 625 mkr (678) och resultatet efter
finansiella poster var 507 mkr (593), inkl strukturkostnader 265 mkr
(40).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 298 mkr (-702).
· Rörelseresultat för helåret, inklusive strukturkostnader, beräknas
uppgå till motsvarande nivå som föregående år.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30


Presskonferens med VD Åke Svensson
Idag onsdag 8 oktober kl 14.30, World Trade Center,
Stockholm

Telefonintervju med VD Åke Svensson:
Idag onsdag den 8 oktober tel 013 - 18 00 18
Kontakta Peter Larsson tel 0734 - 18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag onsdag den 8 oktober kl 16.00. tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare tel 0734 - 18 71 49
information.

Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=249545

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF