Michael Andersson, Ny VD för Saabs regionalflygplansenhet, Saab Aircraft AB

Efter 21 år inom Saab Aircraft, varav de senaste nio åren som chef för
Kundstöd inklusive fyra år som företagets VD, väljer Hans Almér att gå i
pension. Han ersätts av Michael Andersson, idag ställföreträdande chef
för Saabs regionalflygplansenhet Saab Aircraft AB. VD-skiftet träder i
kraft den 1 november i år. Hans och Michael kommer att arbeta parallellt
för att säkerställa en smidig övergång fram till årsskiftet då Hans
lämnar företaget.

Michael har arbetat som ställföreträdande chef sedan november 2002. Han
har en bakgrund som elektronikingenjör med fortsatt utbildning inom
ekonomi och marknadsföring. Under sina 20 år på Saab Aircraft har han
bl.a. varit ansvarig för Försäljnings- och Marknadsavdelningen samt
dessförinnan innehaft ett flertal chefsbefattningar inom företagets
kundstöds- och ingenjörsavdelningar.

I sin nya roll som VD för Saab Aircraft AB kommer Michael Andersson att
leda en global kundstödsorganisation med 330 anställda. Företaget är
aktivt på alla kontinenter och ansvarar bl.a. för fortsatt luftvärdighet
för flygplantyperna Saab 340 och Saab 2000.

Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och Sterling i Virginia, USA,
erbjuder operatörer över hela världen support och underhåll för den
sammanlagda flygplanflottan på över 500 Saab 340- och Saab 2000-
flygplan. Saab Aircraft AB är en del av Saab AB:s affärsenhet Saab
Aviation Services.

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Belanger,
Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB, tel.: 013-18 31 01

www.saabaircraft.com
www.saab.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00770/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00770/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=253240

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF