Saab, Nokia och Swedia Networks bildar konsortium för att bygga ett nationellt radiokommunikationssystem

Saab, Nokia och Swedia Networks bildar konsortium för att bygga ett
nationellt radiokommunikationssystem

Försvarets Materielverk (FMV) har uppdraget att upphandla ett gemensamt
radiokommunikationssystem för medborgarnas skydd och säkerhet i Sverige.
Specifikationerna har utarbetats av den så kallade RAKEL-kommittén som
2004 kommer att övergå i en myndighet och ansvara för utbyggnaden av
systemet.

Saab, Nokia och Swedia Networks har beslutat lämna ett gemensamt anbud
på upphandlingen som omfattar system, infrastruktur, utbyggnad, drift
och underhåll för samtliga skydds- och säkerhetsmyndigheter. Till dessa
hör bland andra polisen, Räddningsverket, tullen, kustbevakningen och
försvarsmakten.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera konsortiet bakom detta
anbud, säger Lennart Forslund, VD Saab Contracting AB. Inom området
digital radiokommunikation och TETRA-standarden är Nokia
infrastrukturleverantör till mer än 50 organisationer runt om i världen.
Swedia Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla
skyddsmyndigheters radiosystem. Saab har över 40 års erfarenhet inom
tele- och systemintegration. Våra samlade erfarenheter gör att vi kan
erbjuda allt som krävs av ett modernt radiokommunikationssystem.

Konsortiet erbjuder sig att leverera:

* En beprövad nationell infrastruktur som omgående tillgodoser ansvariga
civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radio
kommunikation.

* Effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen
kan användas till kärnverksamheterna.

* Verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid
varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation.

* Utveckling av den svenska kompetensen inom området radiokommunikation
och avancerade användarapplikationer.

* En kostnadseffektiv lösning - ett gemensamt kostnadsdelat radio
kommunikationssystem med sund balans mellan investerings-,
implementerings- och driftskostnader.

Utbyggnaden av radiokommunikationssystemet kommer att ge Sverige en unik
möjlighet att skapa en nordisk-baltisk plattform och därigenom bli en
europeisk spjutspets i tekniskt genomförande och användning av tjänster
inom skydds- och säkerhetsområdet.

För frågor: kontakta Lennart Forslund, Saab Contracting AB, telefon 070-
713 0808.

Om RAKEL (www.sou.gov.se/rakel/index.htm)
RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning".
Det är den kommitté som regeringen tillsatte i september 2002 för att
analysera förutsättningarna för att anskaffa ett gemensamt nationellt
radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter.
Regeringen beslutade i maj 2003 att upphandlingen av RAKEL-systemet
skulle inledas. Den 17 november ska anbuden vara inlämnade till FMV.

Om Saab (www.saab.se)
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets
kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där
Saab är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det
nätverksbaserade försvaret, leveranser till skydds- och
säkerhetsmyndigheterna samt för civil beredskap. Ytterligare exempel är
systemleveranser inom telekommunikations- och informationsområdet till
näringsliv och offentlig sektor där både tele- och radioteknik utnyttjas
för en mängd olika applikationer.

Antal anställda: 13 600
För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson, 0734-18
00 18, e-post peter.larsson@saab.se.

Om Nokia (www.nokia.se)
Nokia är världsledande inom mobil kommunikation. Erfarenhet och
innovationsförmåga, med fokus på användarvänlighet och
säkerhetslösningar, har gjort Nokia till världens ledande leverantör av
mobiltelefoner samt till en av de ledande leverantörerna av mobila,
fasta och IP-baserade nätverk. Genom att addera mobilitet till Internet
skapar Nokia nya möjligheter för företag och förbättrar vardagen för
privatpersoner. Nokia är listat på sex börser och är ett av de företag i
världen som har den bredaste ägarbilden.

Antal anställda: 52 000
För mer information om Nokia, kontakta informationschef Michael
Smirnoff, telefon 0709-93 83 85, e-post michael.smirnoff@nokia.com.

Om Swedia Networks (www.swedianet.se)
Swedia Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete
med de organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet,
organisationer som till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB,
Räddningsverket, kommunala räddningstjänster och
Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och underhållsuppdrag
åt Luftfartsverket har Swedia Networks erfarenhet av att svara upp mot
exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet.

Swedia Networks är en av Europas ledande telekomentreprenörer som
bygger, övervakar och underhåller infrastrukturer för radio-, tele- och
datakommunikation. Företaget grundades 1998 men har sitt ursprung som
del av Telia. Företagets historia sträcker sig därmed så långt tillbaka
som 1853 då den första infrastrukturen för telegrafi började byggas.

Swedia Networks ingår i Telefosgruppen, ägare är Industri Kapital 2000-
fonden (51%) och TeliaSonera (49%).

Antal anställda: 2300
För mer information om Swedia Networks, kontakta kommunikationsansvarig
Christine Kullgren, 0736-25 84 91, e-post
christine.kullgren@swedianet.com.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00680/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00680/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=252471

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF