Saab och Ericsson får beställning för att utveckla det nya, svenska nätverksbaserade försvaret

Saab och Ericsson får beställning för att utveckla det nya, svenska
nätverksbaserade försvaret

Ericsson och Saab har tillsammans med samarbetspartners blivit valda av
Försvarets materielverk för att utveckla grunderna för det framtida
nätverksbaserade försvaret.

De framtida försvarslösningarna innehåller ett nytänkande med användning
av civilt utvecklad teknik där nya och befintliga försvarssystem
anpassas för att ingå i ett integrerat försvar. FMV:s beställning
omfattar framtagning av regler för design och tekniska specifikationer
för hur systemen ska byggas upp. Ett arbete som ska vara klart år 2006.

Arbetet kommer att ledas av Saab och Ericssons nybildade, samägda bolag
"Saab Ericsson Network Based Defence Innovation" som ägs till 60 procent
av Saab och 40 procent av Ericsson.

Samarbetspartners är IBM, som bidrar med erfarenheter från att utforma
stora komplexa lösningar baserade på informationsteknologi, och Boeing,
som är en ledande aktör inom utvecklingen av framtida försvarssystem i
USA.

Utvecklingsarbetet kommer att utföras på de samarbetande företagens
utvecklings- och forskningsavdelningar.

Den arkitektur som tas fram ska göra det möjligt för enheterna inom
Försvarsmakten att utbyta information för att kunna samverka med
varandra nationellt och internationellt. De lösningar som väljs kan även
komma att nyttjas för nätverkssystem inom andra delar av samhället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB
Tel +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130, irene.svensson@saab.se
www.saab.se

Svante Bergh, Direktör, Strategisk Marknad, Ericsson Microwave Systems AB
Tel +46 (0)31-747 67 67,+46 (0) 709 87 67 67 svante.bergh@ericsson.com
www.ericsson.com/microwave------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00270/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=252630

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF