Nominering av styrelseledamöter i Saab AB inför bolagsstämma 2004

I enlighet med beslut vid Saab AB bolagsstämma den 7 april 2003 meddelas
härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelse
ordföranden kommer att arbeta fram ett förslag till styrelse att
föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter
Adine Grate Axén, Investor
Marianne Nilsson, Robur
Christer Elmehagen, AMF Pension
Mats Gustafsson, SEB Fonder

Ordinarie bolagsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 30
mars 2004.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Saabs
styrelse kan vända sig till Saabs styrelseordförande på e-mail:

chairman@saab.se

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail
adresser:

adine@investorab.com
marianne.nilsson@robur.se
christer.elmehagen@amfpension.se
mats.gustafsson2@seb.se

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Iréne Svensson, Informationsdirektör, Saab AB
Telefon +46 (0)8-463 01 30, +46 (0)734-187130, irene.svensson@saab.se

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00270/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=254785

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF