Saab Ericsson Space vinner order på utrustning till Aeolus laserradar- satellit

Saab Ericsson Space vinner order på utrustning till Aeolus laserradar-
satellit

Saab Ericsson Space AB har fått startorder av EADS Astrium i Tyskland
för att börja med arbete på utrustning till världens första satellit som
skall mäta globala vindar från rymden.

"Den här ordern bekräftar vår ställning som ledande leverantör av
Datahanteringssystem och antenner för satelliter. Vi erbjuder våra
kunder tillförlitliga produkter som har en gedigen erfarenhetsbakgrund
från tidigare projekt och samtidigt har den bästa prestanda som går att
få i dag i branschen" säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space.

Aeolussatelliten kommer att ha ett huvudinstrument ombord, ALADIN
(Atmospheric LAser Doppler lidar Instrument). Detta instrument kommer
med laserteknik mäta globala vindar och kommer att ge tredimensionella
kartor över vindhastighet och vindriktning. Dessa data kommer att
förbättra de numeriska väderprognosmodeller meteorologerna använder och
därigenom i framtiden möjliggöra säkrare och längre väderprognoser.
Instrumentet kommer även att ge information om moln och aerosoler.
Satelliten byggs av EADS Astrium i England på uppdrag av ESA och kommer
att skjutas upp i oktober 2007. Satelliten kommer att kretsa runt jorden
i tre år i en bana på 400 km över jordytan. Det är tänkt att satelliten
skall följas av fler, operationella satelliter i framtiden. ALADIN-
instrumentet byggs av EADS Astrium SAS i Toulouse, Frankrike.

Saab Ericsson Space kommer att leverera satellitens
datahanteringssystem. Detta system kommer till stor del att vara baserat
på den konstruktion som redan tas fram för jordobservationssatelliten
Pleiades som skall ersätta SPOT-satelliterna. Systemet hanterar
kommunikation med markkontrollstationer och tar därför emot kommandon
för att kontrollera satellitens drift och samlar in och sänder mätdata
avseende satellitens hälsotillstånd tillbaka till jorden. Systemet
reglerar också satellitens position och orientering i omloppsbanan.
Dessutom förser Saab Ericsson Space satelliten med S-bandsantenner för
denna kommunikation och med X-bandsantenner för sändning av
instrumentdata till marken. För dessa leveranser kommer Saab Ericsson
Space inom kort att skriva kontrakt med EADS Astrium i Friedrichshafen,
Tyskland.

Saab Ericsson Space är en internationell, oberoende leverantör av
rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer,
mikrovågselektronik och antenner för satelliter och adaptrar och
separationssystem för bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en
division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike,
Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc.
Saab Ericsson Space har ca.520 anställda.
Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32120

För mer information vänligen kontakta:
Lars Nordfeldt, Informationschef
Telefon: +46 (0)31 735 4312, Mobil: +46 (0)736-68 03 12,
Fax: +46(0)31-735 45 000

För mer information om projektet, vänligen se ESAs hemsida:
http://www.esa.int/export/esaLP/aeolus.html------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00060/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00060/wkr0002.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00060/bild.html Pictures
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=257392

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF
HTML