Saab får beställning på 435 MSEK för integration av Meteor på Gripen

Gripen kommer att bli det första flygplanet som utprovar
medeldistansroboten Meteor. Som ytterligare ett led i
Meteorbeställningen, där Saab Bofors Dynamics i augusti 2003 fick ordern
om utveckling och produktion från MBDA, får Saab Aerosystems nu en
beställning avseende integration av Meteor på Gripen på 435 miljoner
svenska kronor.

- Meteorprogrammet är ett omfattande utvecklingsprojekt som pågår fram
till 2010. Det är ett stort projekt som kan växa och det är viktigt både
för Saab och för Sverige att vara med, säger Johan Lehander, chef för
Gripen, Saab Aerosystems.

Meteor är en medeldistansrobot som är cirka 3,5 meter lång och som
används mot luftmål. I framtiden ska den ersätta den amerikanska AMRAAM.
Utvecklingen av radarjaktroboten Meteor bedrivs som ett internationellt
industriprojekt där Storbritannien, Tyskland, Sverige, Frankrike,
Italien och Spanien deltar.

I juni 2002 lämnade Saab Aerosystems en offert till Försvarets
Materielverk gällande partiell integration och utprovning av Meteor på
JAS 39 Gripen för provändamål. FMV har ett internationellt åtagande där
de bidrar med Gripen som provplattform för att stödja utvecklingen av
roboten och förbereda integrationen på Gripen.

Senare kommer även Meteor att integreras på Rafale och Eurofighter, men
detta sker längre fram i tiden. Gripen ligger längst fram i utvecklingen
och är det enda stridsflygplan som idag är tillgängligt för utprovning
av framtidens högteknologiska medeldistansrobotar. Första skottet med
Meteor planeras till år 2005 och kommer att skjutas från Gripen.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad
spetskompetenser och förmågan till systemintegration.

För ytterligare information, kontakta:
Heidi Wendt, Informationschef, Saab Aerosystems Tfn: 013-18 00 17,
Mobil: 0734-18 00 17

www.saab.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00540/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031120BIT00540/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=256891

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF